Javne nabavke

Javne nabavke Razvojne agencije Srbije

 

PLAN JAVNIH NABAVKI RAS 2020. GODINA 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI RAS 2019. GODINA 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI RAS 2018. GODINA 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI RAS 2017. GODINA 

 

 

Pravilnik o nabavkama RAS

 

Otvoreni postupak u 2020. godini

1. JN O 1.2.2/2020 Nabavku usluge rezervacije avio i drugih karata 

2. JN O 1.2.3/2020 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

 

3. JN O 1.2.4/2020 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

 

Javne nabavke male vrednosti u 2020. godini

 

1.  M 1.2.1/2020 - Nabavka usluge osiguranja vozila 

 

2. CJN M 1.2.7/2020​ - Nabavka usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora

 

3. M 1.2.6/2020 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera - ponovljeni postupak

 

4.  M 1.2.5/2020 - Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

 

5. M 1.2.11/2020 Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem

 

6. M 1.2.6/2020 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera

 

7. M 1.2.13/2020 – Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe realizacije JICA projekta

 

8. M 1.2.9/2020 Nabavka usluge prevođenja i lekture

 

Otvoreni postupak u 2019. godini

1. JN O 1.2.11/2019 Izbor saradnika za pružanje usluge promocije i organizacije nastupa domaćih privrednih subjekata i domaće privrede na sajmovima u inostranstvu 

2. JN O 1.2.1/2019 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata 

3. JN О 1.2.2/2019 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima - ponovljeni postupak

4. JN O 1.2.1/2019 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata 

5. JN О 1.2.2/2019 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

6. JN О 1.2.3/2019 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

 

Javne nabavke male vrednosti u 2019. godini

 

1. JN M 1.1.8/2019  Nabavka tonera za štampače

2. JM 1.1.10/2019 Nabavka mobilnih aparata

3. JN M 1.1.5/2019 Nabavka mobilnih aparata

4. JN M 1.1.7/2019 Nabavka licenci za računarske programe  

5. JN M 1.1.3/2019 Nabavka reklamnog i propagandnog materijala  

6. JN M 1.3.1/2019 Nabavka radova – nabavka i postavljanje laminata 

7. JN M 1.1.6/2019 Nabavka štampača i ostale računarske opreme

8. JN M 1.2.9/2019 Nabavka usluge štampanja - ponovljeni postupak

9. JN M 1.2.9/2019 Nabavka usluge štampanja

10. JN M 1.1.4/2019 Nabavka pneumatika i pružanje vulkanizerskih usluga  

11. JN M 1.2.4/2019 Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije 

12. JN M 1.1.4/2019 Nabavka rezervnih delova za vozila, održavanje vozila i vulkanizerske usluge 

13. JN M 1.2.6/2019 Nabavka usluge čišćenja i higijenskog održavanja poslovnog prostora 

14. JN M 1.2.14/2019 Nabavka usluge korišćenja baze finansijskih i kreditnih informacija 

15. JN M 1.2.12/2019​ Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem - ponovljeni postupak

16. JN  M 1.2.5/2019 Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera 

17. JN  M 1.2.8/2019 Нabavka usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe

18. JN  M 1.2.16/2019 Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe realizacije JICA projekta

19. JN M 1.2.12/2019​ Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem

20. JN M 1.2.10/2019​ Nabavka usluge prevođenja i lekture

 

Otvoreni postupak u 2018. godini

1. JN О 1.2.14/2018 Izbor saradnika za pružanje usluge promocije i organizacije nastupa domaćih privrednih subjekata i domaće privrede na sajmovima u inostranstvu

2. JN О 1.2.13/2018 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata

3. JN О 1.2.11/2018 Izbor savetnika za pružanje usluge pripreme Programa razvoja lanaca lokalnih dobavljača multinacionalnih kompanija

4. JN О 1.2.2/2018 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

5. JN О 1.2.1/2018 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata

Javne nabavke male vrednosti u 2018. godini

1. JN M 1.1.11/2018 Nabavka licenci 

2. JN M 1.1.10/2018 Nabavka računara i dodatne opreme 

3. JN M 1.1.9/2018 Nabavka mobilnih aparata 

4. JN M 1.2.12/2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

5. JN  M 1.1.3/2018 Nabavka licenci 

6. JN  M 1.2.10/2018 Nabavka usluge prevođenja i lekture

7. JN M 1.1.2/2018 Nabavka računara i dodatne opreme

8. JN M 1.1.1/2018 Nabavka mobilnih aparata - ponovljen postupak

9. JN M 1.1.1/2018 Nabavka mobilnih aparata

10. JN M 1.1.6/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe Razvojne agencije Srbije

11. JN M 1.1.4/2018 Nabavka UPS uređaja sa ugradnjom

12. JN M 1.1.8/2018 Nabavka pneumatika i pružanje vulkanizerskih usluga - ponovljeni postupak

13. JN M 1.2.9/2018 Nabavka usluge štampanja

14. JN M 1.1.7/2018 Nabavka reklamnog i propagandnog materijala

15. JN M 1.2.5/2018 Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

16. JN M 1.2.7/2018 Usluga čišćenja i higijenskog održavanja poslovnog prostora 

17. JN M 1.1.8/2018 Nabavka rezervnih delova za vozila, održavanje vozila i vulkanizerske usluge 

18. JN M 1.1.5/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe projekta  - ponovljeni postupak

19. JN M 1.1.5/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe projekta

20. JN M 1.2.8/2018 Nabavka usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe

21. JN M 1.2.3/2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

22. JN M 1.2.6/2018 Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera

23. JN M 1.2.4/2018 Nabavka usluge izrade promotivnog filma za potrebe USAID – PSD projekta

24. JN M 1.2.3./2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

Otvoreni postupak u 2017. godini

1. JN О 1.2.4/17 – Nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza, smeštaja i restoranskih usluga

2. JN О 1.2.14/17 – Izbor strateškog partnera za promociju srpske privrede u inostranstvu ​ 

Javne nabavke male vrednosti u 2017. godini

1. JN M 1.2.9/17 Nabavka usluge evaluacije mentoring podrške za potrebe USAID – PSD projekta

2. JN M 1.2.8/2017 Nabavka usluga sprovođenja naprednih treninga za mlade i žene, korisnike grantova iz prve godine sprovođenja projekta za potrebe USAID - PSD projekta

3. JN M 1.2.15/2017 Nabavka usluge štampanja

4. JN M 1.1.4/2017 Nabavka licenci za računarske programe

5. JN M 1.2.17/17 Nabavka usluge prevođenja i lekture

6. JN M 1.1.3./2017 Nabavka računara potrebnih za sprovođenje USAID - PSD projekta

7. JN M 1.1.1./2017 Nabavka naftnih derivata

8. JN M 1.2.5/17 – Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

9. JN M 1.1.2/17 Nabavka rezevrnih delova za vozila i odrzavanje vozila

10. JN M 1.1.3/17 Nabavka računara i računarske opreme 

11. JN M 1.2.1./17 Nabavka ugovora o delu – usluge računovođe za potrebe USAID – PSD projekta

12. JN M 1.2.2/17  - Nabavka ugovora o delu – usluge prevodioca za potrebe USAID – PSD projekta

13. JN M 1.2.3./17  - Nabavka usluge zakupa i posatvljanja reklamnih panoa (bolbord/skrol) ​ 

14. JN M 1.2.12/17 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera​ ​ 

15. JN M 1.2.11/17 - Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe USAID –PSD projekta​

16. JN M 1.2.13/17 - Nabavka usluge oglašavanja u dnevni listovima

Javne nabavke sprovedene u 2016. godini

1. JN M 06/16  Usluga oglašavanja u štampi

 

2. JN M 02/16  Nabavka rezervnih delova za vozila i održavanje vozila

 

3. JN M 15/16 Usluga izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"

 

4. JN M 16/16 Usluga zakupa i postavljanja reklamnih panoa-bilborda za promociju "Godine preduzetništva"

 

5. JN M 08/16 Nabavka usluge mobilne telefonije

 

6. JN M 09/16 Nabavka ugovora o delu za usluge računovođe za potrebe USAID projekta

 

7. JN M 14/16 Nabavka usluge prevođenja

 

8. JN M 15/16-1 Nabavka usluge izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"


9. JN M 05/16 Nabavka usluge štampanja


10. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala

11. JN M 3/16 Nabavka računara, računarske opreme i licenci za računarske programe

12. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala

 

Otvoreni postupak

 

1. JN O 01/16  Nabavka naftnih derivata

 

2. JN O 04/16 Nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza, smeštaja i restoranskih usluga