ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА НА ТРЖИШТЕ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА НА ТРЖИШТЕ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

 

Приручник "Водич за извоз свежег, смрзнутог и прерађеног воћа и поврћа на тржиште Велике Британије" представља полазну тачку за све оне који желе да се упусте у пословање на динамичном тржишту Велике Британије.

Брегзит, односно, излазак Велике Британије из јединственог тржишта ЕУ, промене у друштвено-политичким околностима, раст цена хране довели су до тога да се британски ланци снабдевања окрену ка новим тржиштима земаља у развоју, која могу да понуде високо-квалитетне производе по конкурентним ценама.

Новонастале околности змачајно су утицале на побољшање позиције компанија из земаља Западног Балкана, посебно Србије и Северне Македоније, у преговорима са британским партнерима.

Данас извозници из региона могу да се ослоне на преференцијални тарифни режим којим не постоји царина на већину извоза свежег воћа и поврћа у Велику Британију, и којим је знатно унапређена њихова позиција приликом започињања преговора и реализације извозних послова.

"Водич за извоз свежег, смрзнутог и прерађеног воћа и поврћа на тржиште Велике Британије" пружа детаљне информације о свим сегментима пословања и пласирања робе на овом, изузетно захтевном тржишту. У Приручнику су детаљно анализирани тржиште хране Велике Британије, као и трендови, садржи корисне савете за паковање, декларисање и брендирање прехрамбених производа, али и кључне кораке у процесу извоза свежег, смрзнутог и прерађеног воћа и поврћа на ово значајно европско тржиште.

БРОШУРА - ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА НА ТРЖИШТЕ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

 

Публикација “Водич за извоз воћа и поврћа: Практичне информације о извозу свежег, смрзнутог и прерађеног воћа и поврћа из земаља Западног Балкана на тржиште Велике Британије ” подржана је у оквиру пројекта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) и Европске банке за обнову и развој (EBRD) под називом “Подршка диверзификацији извоза пољопривредног и прехрамбеног сектора Западног Балкана и Источне Европе”.