Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме

Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме

 

Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме је програм који спроводи Министарство привреде Републике Србије у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (РАС) и одабраним банкама и лизинг компанијама.

Министарство привреде додељује бесповратна средства микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме.

 

Циљ програма је јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, унапређење технолошких процеса производње, подршка запошљавању, раст прихода и услова финансирања микро, малих, средњих предузећа и предзетника.
 


Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, и то:
 

  • производне опреме и/или машина
  • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта
  • делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара
  • машине и опрема за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње
  • грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова

 

Програм се реализује кроз два засебна Јавна позива:

  • Први јавни позив, намењен је пословним банкама и лизинг компанијама заинтересованим да учествују у Програму, будући да се бесповратна средства одобравају заједно са кредитом одобреним од стране партнерске/их банке/а, или уговором о финансијском лизингу одобреним од стране партнерске/их лизинг компаније/а. На основу тог јавног позива врши се избор банака и лизинг компанија које ће учествовати у Програму.
  • Други јавни позив односи се на привредне субјекте који желе да аплицирају за бесповратна средства за набавку опреме

 

Као пилот пројекат, програм је почео да се спроводи 2013. године, када је буџет износио 100.000.000 динара, а укупно је било 80 одобрених пријава.

Од 2015. године до данас бележи се константан тренд раста када је реч о броју пријава за програм, као и из године у годину повећање буџета који се издваја за овај програм. Растућа заинтересованост предузећа за овај програм огледа се у лакшем доласку до неопходне опреме/машина зарад повећања конкурентности предузећа на домаћем, али и страном тржишту. Уз то, Програм олакшава процес увођења иновација и рад на усавршавању технолошких процеса, због чега је и заинтересованост привредних субјеката за исти велика.
 


До сада највише новца опредељено за набавку опреме је 2 милијарде и 200 милиона динара, колико је било обезбеђено кроз Програм у 2019. години. Тада је закључено 953 уговора у вредности око 2.290.000.000 динара. У 2020. години Програм је, услед кризе изазване пандемијом вируса COVID -19, реализован са умањеним буџетом, а потписана су 363 уговора вредности од око 993.000.000 динара.

Кроз Програм су заступљене све индустријске гране, а последњих година јавним позивима су обухваћени и привредни субјекти који послују у грађевинској индустрији и сектору заштите животне средине.

Укупна средства опредељена за реализацију овог програма у 2021. години износе 1.550.000.000,00 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опреме.

Сви отворени јавни позиви видљиви су на страници Јавни позиви.

За програм је уведенa и електронска пријава за кориснике, формирана је, такође, и апликација за унос пријаве у којој сви субјекти (Министарство привреде, банке и лизинг компаније и РАС) имају увид у тренутно стање.