Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

 

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (МНК) је вишегодишњи програм који Развојна агенција Србије спроводи како би привредним друштвима пружила подршку да унапреде знања, побољшају пословне перформансе, прошире пословање на нова тржишта и успоставе сарадњу са мултинационалним компанијама (МНК) и њиховим добављачима.

Циљ је да се привредним субјектима из таргетираних сектора пружи стручна и финансијска подршка за унапређење пословања како би се укључили у међународне ланце вредности. Покретањем овог програма РАС се определио да креира оквир за успостављање комерцијалних односа МНК и домаћих привредних друштава, а у циљу остваривања боље интеграције страних улагача у локални економски систем.

Програм је креиран по угледу на најбоље примере из праксе имплементиране у Западној и Централној Европи.

 

Успешности реализације Програма додатно доприноси и подршка мултинационалних компанија које послују у Републици Србије, а чији представници су активни чланови Саветодавног одбора овог РАС програма.

 

Програмом подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК пружа се подршка секторима: аутомобилска индустрија; уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине /опрема); обрада метала; сектор машина и опреме за друге намене; сектор гуме и пластике; сектор производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектор електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система.

 

 

Програмом се суфинансирају следеће групе активности:

  • Улагање у материјалну имовину корисника:
  • Индустријски роботи/опрема за аутоматизацију/ дигитализацију/оптимизацију постојећих производних процеса, као и напредни системи/опрема за међуфазну контролу квалитета и квалитета готових производа (до три године стара)
  • Аутономни роботи са способношћу учења и кобот
  • Унапређење производних хала - не подразумева грађевинске радове, већ усклађивање са специфичним технолошким захтевима индустријских сектора
  • Консултантска подршка: Оптимизацијa производних процеса; Увођење или унапређење корпоративног управљања; Сертификацијa система квалитета према захтевима специфичних индустријских стандарда.

 

Досадашње активности и резултати Програма

Први јавни позив Програма обајвљен је у 2019. години када је за 19 корисника спроведена дијагностика пословних перформанси и дефинисан лични План унапређења на основу којег су одређене мере подршке и износ бесповратних средстава који се додељује.

За тих 19 корисника одобрена су бесповратна средства у износу од 2.620.000€ и Агенција је у просеку суфинансирала 51,42%  вредности подржаних пројеката.

По јавном позиву, који је био отворен до јуна 2020. године, пристигло је 29 пријава, од којих је 13 компанија прошло у другу фазу Програма, односно дијагностику пословних перформанси.

Јавни позив у 2021. години отворен је до 29.11.2021. године. 

Отворени јавни позиви доступни су ОВДЕ.

 

За све информације у вези са Програмом подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача МНК можете се обратити е-поштом на: dobavljaci@ras.gov.rs.