Јавне набавке

Јавне набавке Развојне агенције Србије

План јавних набавки Развојне агенције Србије за 2017. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Отворени поступак у 2017. години

1. ЈН О 1.2.4/17 – Набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза, смештаја и ресторанских услуга

2. ЈН О 1.2.14/17 – Избор стратешког партнера за промоцију српске привреде у иностранству ​ 

Јавне набавке мале вредности у 2017. години

1. ЈН М 1.2.8/2017 Набавка услуга спровођења напредних тренинга за младе и жене, кориснике грантова из прве године спровођења пројекта за потребе УСАИД - ПСД пројекта

2. ЈН М 1.2.15/2017 Набавка услуге штампања

3. ЈН М 1.1.4/2017 Набавка лиценци за рачунарске програме

4. ЈН М 1.2.17/17 Набавка услуге превођења и лектуре

5. ЈН М 1.1.3./2017 Набавка рачунара потребних за спровођење УСАИД - ПСД пројекта

6. ЈН М 1.1.1./2017 Набавка нафтних деривата

7. ЈН М 1.2.5/17 – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

8. ЈН М 1.1.2/17 Набавка резеврних делова за возила и одрзавање возила

9. ЈН М 1.1.3/17 Набавка рачунара и рачунарске опреме 

10. ЈН М 1.2.1./17 Набавка уговора о делу – услуге рачуновође за потребе УСАИД – ПСД пројекта

11. ЈН М 1.2.2/17  - Набавка уговора о делу – услуге преводиоца за потребе УСАИД – ПСД пројекта

12. ЈН М 1.2.3./17  - Набавка услуге закупа и посатвљања рекламних паноа (болборд/скрол) ​ 

13. ЈН М 1.2.12/17 - Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера​ ​ 

14. ЈН М 1.2.11/17 - Набавка услуге организације догађаја за потребе УСАИД –ПСД пројекта​​

15. ЈН М 1.2.13/17 - Набавка услуге оглашавања у дневни листовима

Јавне набавке спроведене у 2016. години

1. ЈН М 06/16  Услуга оглашавања у штампи

 

2. ЈН М 02/16  Набавка резервних делова за возила и одржавање возила

 

3. ЈН М 15/16 Услуга израде и реализације интегрисаног комуникацијског плана за промоцију "Године предузетништва"

 

4. ЈН М 16/16 Услуга закупа и постављања рекламних паноа-билборда за промоцију "Године предузетништва"

 

5. ЈН М 08/16 Набавка услуге мобилне телефоније

 

6. ЈН М 09/16 Набавка уговора о делу за услуге рачуновође за потребе УСАИД пројекта

 

7. ЈН М 14/16 Набавка услуге превођења

 

8. ЈН М 15/16-1 Набавка услуге израде и реализације интегрисаног комуникацијског плана за промоцију "Године предузетништва"

 

9. ЈН М 05/16 Набавка услуге штампања


10. ЈН М 3А/16 Набавка рекламног и пропагадног материјала

11. ЈН М 3/16 Набавка рачунара, рачунарске опреме и лиценци за рачунарске програме

12. ЈН М 3А/16 Набавка рекламног и пропагадног материјала

 

Отворени поступак

 

1. ЈН О 01/16  Набавка нафтних деривата

 

2. ЈН О 04/16 Набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза, смештаја и ресторанских услуга