Javne nabavke

Javne nabavke Razvojne agencije Srbije

Plan javnih nabavki Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu

Prva izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu

Druga izmena Plana javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu

Prva izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Druga izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Otvoreni postupak u 2018. godini

1. JN О 1.2.2/2018 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

2. JN О 1.2.1/2018 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata

Javne nabavke male vrednosti u 2018. godini

1. JN  M 1.2.10/2018 Nabavka usluge prevođenja i lekture

2. JN M 1.1.2/2018 Nabavka računara i dodatne opreme

3. JN M 1.1.1/2018 Nabavka mobilnih aparata - ponovljen postupak

4. JN M 1.1.1/2018 Nabavka mobilnih aparata

5. JN M 1.1.6/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe Razvojne agencije Srbije

6. JN M 1.1.4/2018 Nabavka UPS uređaja sa ugradnjom

7. JN M 1.1.8/2018 Nabavka pneumatika i pružanje vulkanizerskih usluga - ponovljeni postupak

8. JN M 1.2.9/2018 Nabavka usluge štampanja

9. JN M 1.1.7/2018 Nabavka reklamnog i propagandnog materijala

10. JN M 1.2.5/2018 Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

11. JN M 1.2.7/2018 Usluga čišćenja i higijenskog održavanja poslovnog prostora 

12. JN M 1.1.8/2018 Nabavka rezervnih delova za vozila, održavanje vozila i vulkanizerske usluge 

13. JN M 1.1.5/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe projekta  - ponovljeni postupak

14. JN M 1.1.5/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe projekta

15. JN M 1.2.8/2018 Nabavka usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe

16. JN M 1.2.3/2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

17. JN M 1.2.6/2018 Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera

18. JN M 1.2.4/2018 Nabavka usluge izrade promotivnog filma za potrebe USAID – PSD projekta

19. JN M 1.2.3./2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

Otvoreni postupak u 2017. godini

1. JN О 1.2.4/17 – Nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza, smeštaja i restoranskih usluga

2. JN О 1.2.14/17 – Izbor strateškog partnera za promociju srpske privrede u inostranstvu ​ 

Javne nabavke male vrednosti u 2017. godini

1. JN M 1.2.9/17 Nabavka usluge evaluacije mentoring podrške za potrebe USAID – PSD projekta

2. JN M 1.2.8/2017 Nabavka usluga sprovođenja naprednih treninga za mlade i žene, korisnike grantova iz prve godine sprovođenja projekta za potrebe USAID - PSD projekta

3. JN M 1.2.15/2017 Nabavka usluge štampanja

4. JN M 1.1.4/2017 Nabavka licenci za računarske programe

5. JN M 1.2.17/17 Nabavka usluge prevođenja i lekture

6. JN M 1.1.3./2017 Nabavka računara potrebnih za sprovođenje USAID - PSD projekta

7. JN M 1.1.1./2017 Nabavka naftnih derivata

8. JN M 1.2.5/17 – Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

9. JN M 1.1.2/17 Nabavka rezevrnih delova za vozila i odrzavanje vozila

10. JN M 1.1.3/17 Nabavka računara i računarske opreme 

11. JN M 1.2.1./17 Nabavka ugovora o delu – usluge računovođe za potrebe USAID – PSD projekta

12. JN M 1.2.2/17  - Nabavka ugovora o delu – usluge prevodioca za potrebe USAID – PSD projekta

13. JN M 1.2.3./17  - Nabavka usluge zakupa i posatvljanja reklamnih panoa (bolbord/skrol) ​ 

14. JN M 1.2.12/17 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera​ ​ 

15. JN M 1.2.11/17 - Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe USAID –PSD projekta​

16. JN M 1.2.13/17 - Nabavka usluge oglašavanja u dnevni listovima

Javne nabavke sprovedene u 2016. godini

1. JN M 06/16  Usluga oglašavanja u štampi

 

2. JN M 02/16  Nabavka rezervnih delova za vozila i održavanje vozila

 

3. JN M 15/16 Usluga izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"

 

4. JN M 16/16 Usluga zakupa i postavljanja reklamnih panoa-bilborda za promociju "Godine preduzetništva"

 

5. JN M 08/16 Nabavka usluge mobilne telefonije

 

6. JN M 09/16 Nabavka ugovora o delu za usluge računovođe za potrebe USAID projekta

 

7. JN M 14/16 Nabavka usluge prevođenja

 

8. JN M 15/16-1 Nabavka usluge izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"


9. JN M 05/16 Nabavka usluge štampanja


10. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala

11. JN M 3/16 Nabavka računara, računarske opreme i licenci za računarske programe

12. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala

 

Otvoreni postupak

 

1. JN O 01/16  Nabavka naftnih derivata

 

2. JN O 04/16 Nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza, smeštaja i restoranskih usluga