Документи

Документи

 
 

Информатор о раду Развојне агенције Србије израђен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/2010 и 10/2022 - др. упутство).

 

Комплетан документ Информатор о раду Развојне агенције Србије можете погледати ОВДЕ.