Документи

Документи

Закони

Подзаконски акти

 Уредба о утврђивању програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години

 Уредба о утврђивању стандардизованог сета услуга за акредитоване развојне агенције у 2017. години

-Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција

 Уредба о утврђивању програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. године који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенциј

 Уредба о правилима за доделу државне помоћи

Акти агенције

Информатор о раду

Информатор о раду Развојне агенције Србије израђен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/2010).

 

Комплетан документ Информатор о раду Развојне агенције Србије можете погледати ОВДЕ.