Javni konkursi

 

1. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, za radno mesto viši saradnik za investicije u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju  za realizaciju strateških ulaganja - DVA lica

  1. Oglas za javni konkurs
  2. Obrazac prijave za radno mesto viši saradnik za investicije 

      3. Materijal za pripremu kandidata za testiranje - zakoni i uredba:

 

2. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, za radno mesto višeg savetnika za investicije i višeg saradnika za investicije u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju za realizaciju strateških ulaganja

 

  1. Oglas za javni konkurs
  2. Obrazac prijave za radno mesto: viši savetnik za investicije
  3. Obrazac prijave za radno mesto: viši saradnik za investicije

      4. Materijal za pripremu kandidata za testiranje - zakoni i uredba: