Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљаним секторима у 2020. години

Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљаним секторима у 2020. години

 

Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљаним секторима креиран је као својеврсан одговор на економске изазове са којима смо се сусрели у току 2020. године, а који су последица пандемије вируса COVID-19.

Развојна агенција Србије овим програмом жели да одржи постојећи тренд привлачења страних директних улагања, уз истовремено подстицање домаћих инвестиција кроз успостављање сарадње локалних добављача и мултинационалних компанија (МНК), а као одговор на негативне ефекте кризе изазване пандемијом.
 


 

Ужи циљеви Програма:

 • Подстицање реализације инвестиционих пројеката МНК у Србији у циљу избегавања ризика од прекида ланаца снабдевања са других континената;
 • Утврђивање и унапређење капацитета добављача из Републике Србије који би могли да се укључе у групу стратешких добављача МНК и на тај начин пруже додатну сигурност у случајевима глобалног недостатка индустријских ресурса услед прекинутих линија снабдевања;
 • Унапређење базе домаћих компанија које су добављачи или могу постати добављачи МНК и промоција њихових производних капацитета и технолошке оспособљености у циљаним секторима;
 • Идентификација могућности за остваривање сарадње између домаћих и страних компанија, а у виду услужне производње;
 • Успостављање сарадње са страним привредним друштвом, добављачем МНК који послује у Републици Србији, кроз реализацију инвестиционог пројекта у земљи;
 • Утврђивање могућности за међусобну сарадњу МНК и домаћих компанија и јавног сектора у замљи при унапређењу производних капацитета или производа, уз ангажовање научно-истраживачких институција

 

Програм је намењен:

 • Домаћим привредним друштвима из секторa аутомобилске индустрије, секторa машина и опреме за друге намене, секторa обраде метала; секторa гуме и пластике, секторa производње кућних апарата и делова кућних апарата, секторa електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система, чији производи припадају групи директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности наведених индустријских сектора;
 • Мултинационалним компанијама које послују у Републици Србији;
 • Страним привредним друштвима заинтересованим за оријентацију ка домаћим или оближњим изворима индустријских ресурса;
 • Привредним друштвима која послују у иностранству, а која су добављачи МНК које послују у Србији.

 

 

Спровођење Програма обухвата 3 различите, али врло зависне групе активности:

 • Aftercare (Одржавање контаката са постојећим инвеститорима);
 • Outreach (Таргетирање нових инвеститора);
 • Умрежавање (идентификовање добављача из РС који би могли да се укључе у групу стратешких добављача МНК, дијагностика пословних перформанси, промоција производних и технолошких капацитета, финансијска подршка).

 

Предвиђено је суфинансирање следећих активности:

 • Оправдани трошкови теренског увида у пословне перформансе корисника Програма од стране представника МНК (аудит);
 • Годишњи трошкови улиставања на интерактивне платформе намењене повезивању добављача из циљаних сектора.

 

Укупан предвиђен буџет Програма је 40.000.000,00 РСД.

Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљаним секторима можете преузети ОВДЕ.