Investirajte u Srbiju

Investicije

Srbija je, prema izveštaju „IBM Global Location Trends 2019“, i treću godinu zaredom svetski lider po broju otvorenih radnih mesta kroz projekte stranih direktnih ulaganja (SDI) u 2018. godini, a posmatrano prema broju stanovnika.

U 2019. godini potpisana su čak 40 investiciona ugovora, kojima je predviđeno otvaranje preko 12 hiljada radnih mesta. Dok je u prvih šest meseci 2020. godine, sklopljeno 19 ugovora o investirajnu, vrednosti oko 1.1 milijardu evra koji bi trebalo da obezbede posao za 4.182 ljudi.

U Republici Srbiji domaćim i stranim kompanijama na raspolaganju su, pod jednakim uslovima, podsticaji za direktna ulaganja.

Pročitaj više

Podrška MSP

Sa jedinstvenim setom programa podrške privredi, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, Razvojna agencija Srbije je pouzdan partner privrede i aktivni učesnik u unapređivanju poslovnog ambijenta u zemlji.

RAS kreira i sprovodi programe podrške sektoru MSP samostalno, ali i u saradnji sa drugim institucijama i relevantnima organizacijama, kako u zemlji tako i u svetu, konstantno osluškujući potrebe kompanija i privrede, kao i kretanja tržišta.

Pročitaj više

Međunarodna saradnja

Sektor za međunarodnu saradnju RAS uspostavlja i unapređuje saradnju sa svim relevantnim međunarodnim i regionalnim institucijama, ambasadama, ekonomskim predstavništvima i srodnim agencijama i institucijama.

Kroz ovaj sektor RAS učestvuje u radu nacionalnih i međunarodnih tela i organizacija, izveštava po nacionalnim i međunarodnim programskim i strateškim dokumentima i aktivno učestvuje u projektima međunarodne razvojne pomoći, kandidovanju projekata pri donatorskim organizacijma i identifikaciji potreba, planiranju, predlaganju i realizaciji projekata iz oblasti međunarodne saradnje.

Rezultati rada ogledaju se u dugogodišnjoj saradnji i brojnim uspešnim projektima sa najeminentnijim organizacijama i agencijama za međunarodnu saradnju, poput USAID, JICA, SECO i drugim.

Pročitaj više

Regionalni razvoj

Regionalni razvoj i regionalna saradnja neizostavan su deo svake jake privrede i daljeg ekonomskog razvoja.

RAS uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta institucija.

Pročitaj više

Baza dobavljača

RAS baza dobavljača omogućava kompanijama da detaljno predstave svoju delatnost i proizvodni program potencijalnim domaćim i međunarodnim kupcima i investitorima sa kojima Razvojna agencija Srbije ima stalnu saradnju.

Pročitaj više

Investirajte u Srbiju

Srbija je, prema izveštaju „IBM Global Location Trends 2019“, i treću godinu zaredom svetski lider po broju otvorenih radnih mesta kroz projekte stranih direktnih ulaganja (SDI) u 2018. godini, a posmatrano prema broju stanovnika.

U 2019. godini potpisana su čak 40 investiciona ugovora, kojima je predviđeno otvaranje preko 12 hiljada radnih mesta. Dok je u prvih šest meseci 2020. godine, sklopljeno 19 ugovora o investirajnu, vrednosti oko 1.1 milijardu evra koji bi trebalo da obezbede posao za 4.182 ljudi.

U Republici Srbiji domaćim i stranim kompanijama na raspolaganju su, pod jednakim uslovima, podsticaji za direktna ulaganja.

Pročitaj više

Sa jedinstvenim setom programa podrške privredi, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, Razvojna agencija Srbije je pouzdan partner privrede i aktivni učesnik u unapređivanju poslovnog ambijenta u zemlji.

RAS kreira i sprovodi programe podrške sektoru MSP samostalno, ali i u saradnji sa drugim institucijama i relevantnima organizacijama, kako u zemlji tako i u svetu, konstantno osluškujući potrebe kompanija i privrede, kao i kretanja tržišta.

Pročitaj više

Sektor za međunarodnu saradnju RAS uspostavlja i unapređuje saradnju sa svim relevantnim međunarodnim i regionalnim institucijama, ambasadama, ekonomskim predstavništvima i srodnim agencijama i institucijama.

Kroz ovaj sektor RAS učestvuje u radu nacionalnih i međunarodnih tela i organizacija, izveštava po nacionalnim i međunarodnim programskim i strateškim dokumentima i aktivno učestvuje u projektima međunarodne razvojne pomoći, kandidovanju projekata pri donatorskim organizacijma i identifikaciji potreba, planiranju, predlaganju i realizaciji projekata iz oblasti međunarodne saradnje.

Rezultati rada ogledaju se u dugogodišnjoj saradnji i brojnim uspešnim projektima sa najeminentnijim organizacijama i agencijama za međunarodnu saradnju, poput USAID, JICA, SECO i drugim.

Pročitaj više

Regionalni razvoj i regionalna saradnja neizostavan su deo svake jake privrede i daljeg ekonomskog razvoja.

RAS uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta institucija.

Pročitaj više

RAS baza dobavljača omogućava kompanijama da detaljno predstave svoju delatnost i proizvodni program potencijalnim domaćim i međunarodnim kupcima i investitorima sa kojima Razvojna agencija Srbije ima stalnu saradnju.

Pročitaj više

Uspešne priče

  23/11

  RAS pokrenuo Program podrške dobavljačima „DM drogerie markt“ selektovanim u projektu „dm inkubator“


  Detaljnije
  18/11

  RAS NA KONFERENCIJI RE-SET SUMMIT EKONOMIJA


  Detaljnije
  10/11

  TECHNOLOGY FORUM - Međunarodni poslovni susreti za ICT sektor


  Detaljnije