Документи

Документи

Закони

Подзаконски акти

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа

- Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја 

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе

-  Уредба о правилима за доделу државне помоћи

Акти агенције

-  Правилник о набавкама унутар Развојне агенције Србије

Правилник о изменама правилника о набавкама унутар Развојне агенције Србије

-  Годишњи извештај о раду за 2016. годину

-  Годишњи програм рада за 2017. годину

-  Прва измена Годишњег програма рада за 2017. годину

-  Друга измена Годишњег програма рада за 2017. годину

-  Годишњи програм рада за 2018. годину

-  Прве измене и допуне Годишњег програма рада за 2018. годину

- Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада за 2019. годину

Решење о давању сагласности на Годишњи програм о допунама годишњег програма рада РАС за 2019. годину

Пречишћен текст Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину

-  Годишњи извештај о раду за 2018. годину

Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада за 2019. годину (I)

Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада за 2019. годину (II)

- Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2019. годину - Пречишћен текст 

- Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2020. годину 

- Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2020. годину 

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину

Финансијски извештај РАС за 2016. годину

Финансијски извештаји за 2017. годину - Биланс стања

Финансијски извештај РАС за 2017. годину

Напомене уз финанасијске извештаје за 2018. годину 

Финансијски извештај РАС за 2018. годину

Финансијски извештаји за 2018. годину - Биланс стања

Нацрт финанасијског извештаја РАС за 2018. годину

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације

- РАС финансијски извештај за 2019. годину 

- Напомене уз финансијски извештај за 2019. годину

- Извештај ревизора РАС финансијски извештај 2019. година 

- Решење о сагласности на финансијски извештај РАС за 2019. годину

Финансијски планови

Финансијски план РАС за 2017. годину

Финансијски план РАС за 2017. годину - измене и допуне (1)

Финансијски план РАС за 2017. годину - измене и допуне (2)

Финансијски план РАС за 2018. годину

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (1)

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (2)

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (3)

Финансијски план РАС за 2019. годину

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (1)

Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна финансијског плана РАС за 2019. годину

- Финансијски план РАС за 2019. годину - измене и допуне (1)

Измене и допуне финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину - октобар 2019. 

- Одлука о усвајању IV измене и допуне финансијског плана РАС за 2019. годину

IV измене и допуне финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину 

- Одлука о усвајању финансијског плана Развојне агенције Србије за 2020. годину

- Финансијски план Развојне агенције Србије за 2020. годину

- Остало (2020)

- Друге измене и допуне финансијског плана Развојне агенције Србије за 2020. годину 

- Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна ФП РАС за 2020. годину 

 

Информатор о раду

Информатор о раду Развојне агенције Србије израђен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/2010).

 

Комплетан документ Информатор о раду Развојне агенције Србије можете погледати ОВДЕ.