Kratki vodič kroz ESG

Kratki vodič kroz ESG

 

U poslovnom svetu sve se veći značaj pridaje pitanjima održivosti, društvenoj odgovornosti i dobrom upravljanju. Koncept ESG (Environment, Social, Governance) postao je ključan okvir za procenu i upravljanje tim pitanjima.

Ovaj vodič istražuje osnove ESG i objašnjava zbog čega je prihvatanje ovog koncepta važno za preduzeća danas. Razmatraju se prednosti integracije ESG u poslovnu strategiju, kao i različiti alati i pristupi koji mogu da pomognu organizacijama da ostvare svoje ciljeve održivosti. Ovaj vodič takođe pruža i pregled relevantnih propisa i direktiva Evropske unije (EU) koji se odnose na ESG, kao i savete iz prakse.

Krenimo zajedno na put održivosti i odgovornog poslovanja.

 

Vodič kroz ESG moguće je preuzeti OVDE.