Prodaja i marketing

Online prodaja znači učiniti proizvod dostupnim kupcima iz fotelje. Kupci žele lakoću i udobnost kupovine. Online prodaja ima značajnih prednosti i koristi za same preduzetnike, kao što su: značajno smanjuje troškove prodaje, štedi vreme, kreira online bazu kupaca, može biti uspešno realizovana i jednostavnim informacionim rešenjima i sve to uz optimalno korišćenje ljudskih resursa. Glavna slabost je što se realizuje bez direktnog kontakta sa kupcima i izostaje jasna slika o reakciji kupca na vaš proizvod kao i detalji o njegovim potrebama i željama, stanju na tržištu i nezadovoljenim potrebama od strane konkurencije, što su ključne informacije za budući razvoj novih proizvoda i unapređenje postojećih.  

 

Kako zadržati kupca - Privlačenje novih kupaca je skuplje od zadržavanja postojećih, zato je važno da imate jasnu sliku o tome ko su vaši najvredniji kupci i koliki trud je vredno uložiti kako biste ih zadržali.  

 

Cena je podjednako važna kupcima u donošenju odluke o kupovini luksuznog i skupog proizvoda, kao i prilikom kupovine manje kvalitetnog proizvoda. U oba slučaja cena mora biti u skladu sa očekivanom korisnošću.  

 

Prodaja i zakonska regulativa - Kompanije su u zakonskoj obavezi da tretiraju kupce pravično i tokom promocije, i prodaje ili ponude nekog proizvoda ili usluge.  

 

Prodaja je poslednja faza u poslovnom ciklusu. Prodaja je uspešna ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: postignuta je povoljne prodajna cena, zadobijeno je poverenje kupaca u kvalitet proizvoda/usluga i sigurnost, obezbeđena je brza i sigurna isporuka, nastali su minimalni troškovi prodaje u datom momentu i pri postojećim uslovima prodaje i sve to je realizovano mnogo bolje od konkurencije.  

 

Reklamiranje, brendiranje i dizajn - Brend ukazuje na to šta je vaš biznis sada, šta želite da postane i kako želite da vas kupci vide. Osnovni element svakog brenda je logo. Brending strategija je: kako, šta, gde, kada i kome želite da pošaljete određenu poruku. Ključna aktivnost u razvoju brenda je reklamiranje što je takođe jedan od važnih elemenata marketing strategije svakog poslovnog entiteta.  

 

Online marketing - Internet marketing podrazumeva prodaju i reklamiranje proizvoda i usluga putem interneta, korišćenjem interneta kao kanala prodaja i komunikacije.  

 

Marketing plan -  Osnovni elementi marketing plana su: informacije o tržištima na kojima poslujete i aktuelnim tržišnim kretanjima, opis vaše organizacije i proizvoda/usluga, planirane marketing aktivnosti, marketing ciljevi i strategija, način merenja uspeha.  

 

Marketing - Osnovni zadatak marketinga je razumevanja potreba potrošača i razvoj plana zadovoljavanja istih. Baviti se marketingom znači poslovati u skladu sa potrebama i željama vaših klijenata, a ne isključivo prema vlastitom mišljenju i mišljenju ljudi koji vas okružuju u poslu.  

 

  • Online prodaja
  • Kako zadržati kupca
  • Cene
  • Prodaja i zakonska regulativa
  • Prodaja
  • Reklamiranje, brendiranje i dizajn
  • Online marketing
  • Marketing plan
  • Marketing