Informacione tehnologije

Zaštita i sigurnost

- Zaštita IT sistema i poslovnih podataka je od izuzetnog značaja pošto je gubitak informacija, poput finansijskih izveštaja ili podataka o klijentima, teško nadoknadiv.

Poslovne aplikacije i softveri

- Vlasnički softver je onaj koji razvija softverska kompanija i koji vam je dostupan uz ugovor o davanju licence krajnjem korisniku. Licenca definiše način korišćenja softvera i najčešće zabranjuje kopiranje i preprodaju licence.

Izrada sajta

- Bez obzira da li je internet prezentacija namenjena prodaji proizvoda ili usluga ili samo za prezentaciju poslovanja, bitno je da bude praktično i jednostavno dizajniran i da je u skladu sa potrebama korisnika.

Elektronska komunikacija

- Efikasna komunikacija je jedan od ključnih elemenata uspeha u svakom poslovanju. U današnje vreme, kada je ušteda vremena znači i uštedu sredstava, a veoma često od brzine prenosa informacija i podataka zavisi i uspeh poslovanja, imati internet priključak ne samo da se isplati, već je i neophodno. Troškovi internet veze biće pokriveni uštedom vremena i resursa, jer se uz brži prenos podataka i poslovi obavljaju efikasnije.

 

  • Zaštita i sigurnost
  • Poslovne aplikacije i softveri
  • Izrada sajta
  • Elektronska komunikacija