Podrška, subvencije i krediti

Deo „Podrška, subvencije i krediti“ obuhvata subvencije, kredite, obuke i mentoring, konsalting, garancije, faktoring, osiguranje, projekte, kao i nagrade i priznanja.

U „Katalogu institucija“ nalazi se spisak ministarstava, fondova, agencija, sekretarijata, programi Evropske unije, komore, udruženja i klasteri, međunarodne institucije i organizacije, banke, osiguravajuće kuće, zavodi, programi i projekti, ostale institucije i poslovni inkubatori.  

 

  • Podrška, subvencije i krediti
  • Katalog programa
  • Katalog institucija