Preduzetništvo žena u Srbiji

U pitanju je studija o preduzetništvu žena u Srbiji, koju je pripremila organizacija SeConS – grupa za razvojnu inicijativu, kao deo projekta „Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i Crnoj Gori“. Osnovni cilj polazne studije je da ponudi uvide u: obim i karakteristike preduzetništva žena u Srbiji, faktore koji podstiču uključivanje žena u preduzetnišvo i njihovo uspešno poslovanje i prepreke s kojima se žene suočavaju pri započinjanju, vođenju ili razvoju samostalnog poslovnog poduhvata.