Preduzetnički servis

Projekti

Razvojna agencija Srbije u okviru svojih aktivnosti, a shodno dugogodišnjem iskustvu i postignutim rezultatima našeg tima, kontinuirano radi na unapređenju postojećih i uspostavljanju novih partnerstava sa domaćim i inostranim organizacijama, podršci i sprovođenju brojnih međunarodnih projekata, kao i realizaciji projekata kako iz sopstvenog porfolija, tako i portfolija Ministarstva privrede, i sličnih institucija.

Zajednički cilj svih programa i projekata jeste podrška razvoju i unapređenju privrede Srbije, a kroz podršku privrednim subjektima i ostalim privrednim činiocima i to putem razvoja konkurentnosti, poslovne infrastrukture, internacionalizacije, promocije, transfera znanja i tehnologija, i drugo.

RAS kroz Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta kao bitnih faktora jačanja ukupnog privrednog razvoja.

Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju obavlja poslove akreditacija i obnove akreditacije regionalnih razvojnih agencija i vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, kao poslove poverene zakono.

Pored toga, koordiniše rad mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, pruža stručnu pomoć i unapređuje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za obavljanje njihovih poslova koji se odnose na regionalni razvoj, predlaže projekte za unapređenje i razvoj poslovne infrastrukture na regionalnom i lokalnom nivou, realizuje programe i mere Ministarstva privrede i učestvuje u implementaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći.

Kako da započnete svoj biznis?

Korak po korak za pokretanje biznisa.

Detaljnije

Finansijska strana poslovanja

Finansijsko planiranje, analiza i izveštavanje.

Detaljnije

Zapošljavanje

Kako do zaposlenih?

Detaljnije

Porezi i doprinosi

Poreske obaveze budućih preduzetnika.

Detaljnije

Informacione tehnologije

Značaj IT-a u poslovanju preduzetnika.

Detaljnije

Prodaja i marketing

Kako zadržati postojeće i privući nove kupce?

Detaljnije

Poslovanje sa inostranstvom

Procedure za izvoz proizvoda i usluga.

Detaljnije

Podrška, subvencije i krediti

Pregled institucija i fondova koje podržavaju preduzetnike kroz subvencije i kredite.

Detaljnije

Preduzetništvo žena u Srbiji

Uključivanje žena u preduzetnišvo, uspešno poslovanje i prepreke sa kojima se žene suočavaju pri započinjanju, vođenju ili razvoju samostalnog poslovnog poduhvata.

Detaljnije

Kako da unapredite svoje poslovanje?

Standardizacija, inovacije, intelektualna svojina

Detaljnije

Korisna dokumenta

Priručnici za preduzetnike i korisne informacije.

Detaljnije