Entrepreneurial service

EN

Kako da započnete svoj biznis?

Korak po korak za pokretanje biznisa.

Discover

Finansijska strana poslovanja

Finansijsko planiranje, analiza i izveštavanje.

Discover

Zapošljavanje

Kako do zaposlenih?

Discover

Porezi i doprinosi

Poreske obaveze budućih preduzetnika.

Discover

Informacione tehnologije

Značaj IT-a u poslovanju preduzetnika.

Discover

Prodaja i marketing

Kako zadržati postojeće i privući nove kupce?

Discover

Poslovanje sa inostranstvom

Procedure za izvoz proizvoda i usluga.

Discover

Podrška, subvencije i krediti

Pregled institucija i fondova koje podržavaju preduzetnike kroz subvencije i kredite.

Discover

Preduzetništvo žena u Srbiji

Uključivanje žena u preduzetnišvo, uspešno poslovanje i prepreke sa kojima se žene suočavaju pri započinjanju, vođenju ili razvoju samostalnog poslovnog poduhvata.

Discover

Kako da unapredite svoje poslovanje?

Standardizacija, inovacije, intelektualna svojina

Discover

Korisna dokumenta

Priručnici za preduzetnike i korisne informacije.

Discover