Mađarska agencija za promociju izvoza - HEPA

Razvojna agencija Srbije (RAS) uspostavlja i održava saradnju sa razvojnim agencijama istog i sličnog tipa u drugim zemljama. Reč je o  saradnji i prijateljskim odnosima sa agencijama koje se bave promocijom izvoza, investicija i podrškom privredi i slično.

 Na taj način agencije i institucije podstiču međunarodnu saradnju i transfer znanja i iskustva od posebnog značaja za ekonosmkih i društveni razvoj zemlje.

Jedna od agencija sa kojom sarađuje RAS je i Mađarska agencija za promociju izvoza (HEPA), sa kojom je saradnja ozvaničena i Memorandumom o saradnji. Agencije kooperaciju baziraju na promociji širenja i diverzifikacije zajedničke trgovine i saradnje po pitanju investicija u poljima koja su važna za dalji ekonomski i društveni razvoj zemalja.