Мађарска агенција за промоцију извоза - HEPA

Развојна агенција Србије (РАС) успоставља и одржава сарадњу са развојним агенцијама истог и сличног типа у другим земљама. Реч је о  сарадњи и пријатељским односима са агенцијама које се баве промоцијом извоза, инвестиција и подршком привреди и слично. 

На тај начин агенције и институције подстичу међународну сарадњу и трансфер знања и искуства од посебног значаја за еконосмких и друштвени развој земље.

 

 

Једна од агенција са којом сарађује РАС је и Мађарска агенција за промоцију извоза (HEPA), са којом је сарадња дефинисана и Меморандумом о сарадњи. Агенције ће кооперацију базирају на промоцији ширења и диверзификације заједничке трговине и сарадње по питању инвестиција у пољима која су важна за даљи економски и друштвени развој земаља.