Program podrške za privlačenje stranih investicija u ciljanim sektorima u 2020. godini

Program podrške za privlačenje stranih investicija u ciljanim sektorima u 2020. godini

 

Program podrške za privlačenje stranih investicija u ciljanim sektorima kreiran je kao svojevrsan odgovor na ekonomske izazove sa kojima smo se susreli u toku 2020. godine, a koji su posledica pandemije virusa COVID-19.

Razvojna agencija Srbije ovim programom želi da održi postojeći trend privlačenja stranih direktnih ulaganja, uz istovremeno podsticanje domaćih investicija kroz uspostavljanje saradnje lokalnih dobavljača i multinacionalnih kompanija (MNK), a kao odgovor na negativne efekte krize izazvane pandemijom.
 


 

Uži ciljevi Programa:

 • Podsticanje realizacije investicionih projekata MNK u Srbiji u cilju izbegavanja rizika od prekida lanaca snabdevanja sa drugih kontinenata;
 • Utvrđivanje i unapređenje kapaciteta dobavljača iz Republike Srbije koji bi mogli da se uključe u grupu strateških dobavljača MNK i na taj način pruže dodatnu sigurnost u slučajevima globalnog nedostatka industrijskih resursa usled prekinutih linija snabdevanja;
 • Unapređenje baze domaćih kompanija koje su dobavljači ili mogu postati dobavljači MNK i promocija njihovih proizvodnih kapaciteta i tehnološke osposobljenosti u ciljanim sektorima;
 • Identifikacija mogućnosti za ostvarivanje saradnje između domaćih i stranih kompanija, a u vidu uslužne proizvodnje;
 • Uspostavljanje saradnje sa stranim privrednim društvom, dobavljačem MNK koji posluje u Republici Srbiji, kroz realizaciju investicionog projekta u zemlji;
 • Utvrđivanje mogućnosti za međusobnu saradnju MNK i domaćih kompanija i javnog sektora u zamlji pri unapređenju proizvodnih kapaciteta ili proizvoda, uz angažovanje naučno-istraživačkih institucija

 

Program je namenjen:

 • Domaćim privrednim društvima iz sektora automobilske industrije, sektora mašina i opreme za druge namene, sektora obrade metala; sektora gume i plastike, sektora proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata, sektora električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema, čiji proizvodi pripadaju grupi direktnih/indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti navedenih industrijskih sektora;
 • Multinacionalnim kompanijama koje posluju u Republici Srbiji;
 • Stranim privrednim društvima zainteresovanim za orijentaciju ka domaćim ili obližnjim izvorima industrijskih resursa;
 • Privrednim društvima koja posluju u inostranstvu, a koja su dobavljači MNK koje posluju u Srbiji.

 

 

Sprovođenje Programa obuhvata 3 različite, ali vrlo zavisne grupe aktivnosti:

 • Aftercare (Održavanje kontakata sa postojećim investitorima);
 • Outreach (Targetiranje novih investitora);
 • Umrežavanje (identifikovanje dobavljača iz RS koji bi mogli da se uključe u grupu strateških dobavljača MNK, dijagnostika poslovnih performansi, promocija proizvodnih i tehnoloških kapaciteta, finansijska podrška).

 

Predviđeno je sufinansiranje sledećih aktivnosti:

 • Opravdani troškovi terenskog uvida u poslovne performanse korisnika Programa od strane predstavnika MNK (audit);
 • Godišnji troškovi ulistavanja na interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora.

 

Ukupan predviđen budžet Programa je 40.000.000,00 RSD.

Program podrške za privlačenje stranih investicija u ciljanim sektorima možete preuzeti OVDE.