Transnacionalni program Dunav 2017-2019

Transnacionalni program Dunav 2017-2019

Transnacionalni program Dunav je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje i promoviše ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu povezanost u Dunavskom regionu kroz politiku integracije u odabranim poljima. Program finansira razvojne projekte, praktičnu implementaciju zakonskih okvira, alate, usluge i konkretne pilot investicije malog obima.

U okviru Programa RAS učestvuje u sprovođenju dva projekta: Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u Dunavskom regionu (RI2integrate) i Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator).


Učvršćivanje izvrsne istraživačke infrastrukture u dunavskom regionu (RI2integrate)


Osnovni cilj projekta je istraživanje potencijala za ekonomski razvoj i unapređenje integracije funkcionisanja investicionih projekata Evropske unije za razvoj istraživačko-razvojne infrastrukture, a kroz realizaciju inovativnih instrumenata za učenje javnih politika o makroregionalnom učvršćivanju ove infrastrukture u Dunavskom regionu. Učvršćivanje istraživačke infrastrukture se naslanja na tri osnovna stuba - razvoj poslovnog ekosistema za MMSP, javna nabavka inovativnih rešenja uz učešće vlade u cilju podsticanja inovacija, i uključivanje šire zajednice putem diseminacije.

Korisnici usluga i tzv. ciljne grupe su visokoobrazovne i istraživačke institucije, mikro, mala i srednja preduzeća, studenti (srednja škola i univerzitet), organizacije za poslovnu podršku i nacionalne, regionalne i lokalne javne institucije.

U realizaciji projekta, koji traje do juna 2019. godine, učestvuje ukupno 17 partnera iz 7 podunavskih zemalja i to: Mađarske, Rumunije, Češke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Slovačke.


Razvijanje akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP (Accelerator)


Glavni cilj je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika putem razvoja praktičnih rešenja za usluge akceleracije i uticaj na relevantne strateške okvire u partnerskim regionima i na programskom nivou.

Korisnici usluga i tzv. ciljne grupe su mikro, mala i srednja preduzeća, organizacije za poslovnu podršku, regionalne institucije i finansijske institucije za akcijski kapital.

Partnerstva kroz projekat aktivno uključuju državne institucije u kanalisanje zajedničkih preporuka za javne politike o podsticanju širenja usluga akceleracije i izradu zajedničke strategije za promociju usluga akceleracije i njihovu integraciju u mere ESI fondova za Dunavski region.
Zemlje učesnice projekta su Mađarska, Slovenija, Austrija, Češka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija.

 

KONTAKT:

Ana Žegarac

Koordinator projekta

ana.zegarac@ras.gov.rs

Srđan Beljan

Menadžer projekta

srdjan.beljan@ras.gov.rs