dm Inkubator

     

PROGRAM PODRŠKE KOMPANIJAMA DOBAVLjAČIMA  „DM drogerie markt“ SELEKTOVANIM OD STRANE PROJEKTA “DM INKUBATOR“

 

Program podrške kompanijama dobavljačima  „dm drogerie markt“ finansiran je od strane Razvojne agencija Srbije, a realizuje se kao nastavak  inicijative „dm INKUBATOR“ koji je organizovan u partnerstvu kompanije DM Drogerie-Markt sa Razvojnom agencijom Srbije, USAID Projektom za konkurentnu privredu, Nacionalnim udruženjem za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica i Fakultetom primenjenih umetnosti. 

 

PROGRAM JE NAMENjEN KOMPANIJAMA/KORISNICIMA SELEKTOVANIM OD STRANE PROJEKTA “DM INKUBATOR“

 

Pokrenut je s ciljem da unapredi performanse dobavljača u skladu sa zahtevima dm drogerie markt, odnosno podrži razvoj kapaciteta srpskih kompanija za ulazak u lance snabdevanja DM.


Programom se sufinansiraju sledeće projektne aktivnosti: 

1) Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja  
2) Troškovi usaglašavanja proizvoda sa zahtevima za ispunjavanje prava korišćenja određenog znaka ili zaštite intelektualne svojine
3) Unapređenje postojećih proizvoda i tehnoloških procesa
4) Novi dizajn pakovanja i ambalaže 
5) Proširenje/dopuna postojećih kategorija ili linija proizvoda i razvoj novog proizvoda 
6) Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke  
7) Nastup na specijalizovanim sajmovima po preporuka DM -a.


Svi odobreni korisnici Programa će, pored finansijske podrške, dobiti i po 50 sati besplatne mentoring usluge. 

Mentoring je sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak, a odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: ras-dminkubator@ras.gov.rs  . 

 

 

Prateća dokumentacija Programa: 

  1. Obaveštenje o realizaciji Programa 
  2. Uputstvo dm
  3. Obrazac 1 - Prijava projekta
  4. Obrazac 2 - Budžet i narativ budžeta 
  5. Obrazac 3 - Izjava podnosioca prijave 
  6. Obrazac 4 - Zahtev za plaćanje 
  7. Obrazac 5 - Završni izveštaj
  8. Obrazac 6 - Kontrolna lista