Javni konkursi

 

1. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, za radno mesto saradnik za investicije – JEDNO LICE u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju za realizaciju strateških ulaganja

  1. Oglas za javni konkurs
  2. Obrazac prijave za radno mesto saradnik za investicije 

3. Materijal za pripremu kandidata za testiranje - zakoni i uredba:

 

2. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, za radno mesto višeg savetnika za investicije i višeg saradnika za investicije – DVA LICA u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju za realizaciju strateških ulaganja

  1. Oglas za javni konkurs 
  2. Obrazac prijave za radno mesto viši saradnik za investicije 
  3. Obrazac prijave za radno mesto viši savetnik za investicije

 4. Materijal za pripremu kandidata za testiranje - zakoni i uredba:

 

3. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, za radno mesto viši saradnik za investicije u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju  za realizaciju strateških ulaganja - DVA lica

  1. Oglas za javni konkurs
  2. Obrazac prijave za radno mesto viši saradnik za investicije 

      3. Materijal za pripremu kandidata za testiranje - zakoni i uredba:

 

4. Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, za radno mesto višeg savetnika za investicije i višeg saradnika za investicije u Sektoru za strateška ulaganja, Odeljenju za realizaciju strateških ulaganja

 

  1. Oglas za javni konkurs
  2. Obrazac prijave za radno mesto: viši savetnik za investicije
  3. Obrazac prijave za radno mesto: viši saradnik za investicije

      4. Materijal za pripremu kandidata za testiranje - zakoni i uredba: