Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza

Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza

 

RAS je u 2020. godini pokrenuo Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza kojim se domaćim kompanijama pruža institucionalna podrška za jačanje kapaciteta neophodnih za izlazak na međunarodna tržišta i povećanje konkurentnosti domaćih privrednih društava.

Program je namenjen proizvodnim sektorima: prehrambene industrije, drvne industrije, modne industrije, proizvodnje gume i plastike, proizvodnje mašina i opreme, proizvodnje električne opreme i sektoru proizvodnje metalnih proizvoda.
 


Programom se sufinansiraju sledeće grupe aktivnosti:

 

Konsultantska podrška za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište

 

 • Analiza celokupnog ciljanog tržišta

 • Analiza konkurentnosti na ciljanom tržištu

 • Analiza konkurentnosti proizvodnog asortimana na ciljanom tržištu

 • Identifikacija kriterijuma za pozicioniranje na tržištu

 • Izbor strategije pozicioniranja na tržištu

 

Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga

 • Izradu marketing plana (identifikacija distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakta sa distributerima, izrada plana brendiranja)

 • Izrada dizajna i redizajna jednog ili više proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima tržišta

 • Prilagođavanje web stranice on-line prodaji ili kupovina nove platforme namenjena za elektronsku trgovinu 

 

Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

 • Izlaganje na jednom ili više međunarodnim sajmovima
 • Poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije;

 

Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

 • Troškovi atesta, homologacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljanom tržištu;
 • Troškovi ulistavanja proizvoda u globalne online prodavnice na ciljanom tržištu.

 

Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnost

 • Sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu/online prodajom;
 • Finansijsko upravljanje;
 • Kalkulacija cena proizvoda i troškova izvoza;
 • Sticanje znanja u vezi sa pravnim/carinskim/poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.

 

Unapređenje proizvodnih sposobnosti

 • Nabavka opreme u cilju usklađivanja kvaliteta proizvoda sa zahtevima ciljanog tržišta;
 • Nabavka opreme zarad povećanja proizvodnog kapaciteta ili opreme za optimizaciju i unapređenje proizvodnih procesa u skladu sa zahtevima kupca sa kojim je već ugovorena saradnja.
   

 

Prvi javni poziv za učešće u programu raspisan je 25.12.2020. godine.

 

Javni poziv u 2021. godini raspisan je 17.12..2021. godine, a prijave su otvorene do 17.03.2022. godine. Za realizaciju ovog javnog poziva predviđena su sredstva u iznosu od 185.000.000,00 RSD.

Aktuelni Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je OVDE.

 

Za sve informacije o programu možete kontaktirati:

Tanja Končarević - tanja.koncarevic@ras.gov.rs ; +381 69 711623

Olja Pavlović - olja.pavlovic@ras.gov.rs; +381 69 3397 903