Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija

 

Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (MNK) je višegodišnji program koji Razvojna agencija Srbije sprovodi kako bi privrednim društvima pružila podršku da unaprede znanja, poboljšaju poslovne performanse, prošire poslovanje na nova tržišta i uspostave saradnju sa multinacionalnim kompanijama (MNK) i njihovim dobavljačima.

Cilj je da se privrednim subjektima iz targetiranih sektora pruži stručna i finansijska podrška za unapređenje poslovanja kako bi se uključili u međunarodne lance vrednosti. Pokretanjem ovog programa RAS se opredelio da kreira okvir za uspostavljanje komercijalnih odnosa MNK i domaćih privrednih društava, a u cilju ostvarivanja bolje integracije stranih ulagača u lokalni ekonomski sistem.

Program je baziran na najboljim iskustvima implementacije sličnih aktivnosti u zemljama Zapadne i Centralne Evrope i kontinuirano se unapređuje uz podršku Svetske banke (Međunarodne finansijske korporacije – IFC).

 

Uspešnosti realizacije Programa dodatno doprinosi i podrška multinacionalnih kompanija koje posluju u Republici Srbije, a čiji predstavnici su aktivni članovi Savetodavnog odbora.

 

Pravo na učešće u Programu ima privredno društvo koje poseduje proizvodne kapacitete ili se bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenti, sistema i podsistema za proizvode MNK, a koja pretežno posluje u industrijskim oblastima: proizvodnja električne opreme; proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda; proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme; proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica; proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava; proizvodnja proizvoda od gume i plastika; ostalo štampanje, pod kojim se podrazumeva samo štampanje etiketa, „pametnih” kartica i nalepnica.. Osim toga privredno drustvo mora da ispunjava sledece uslove:

  • registrovano u Republici Srbiji, najkasnije do 1. januara 2020. godine;
  • poseduje implementiran sertifikat ISO 9001;
  • zapošljava minimum 15 lica;
  • ispunjava finansijske kapacitete: ostvareni prihod od prodaje ne manji od 35.000.000,00 dinara, udeo prihoda od prodaje proizvoda veći ili jednak 50%, vrednost osnovnih sredstava nije manja od 35.000.000,00 dinara, i protiv Podnosioca nije pokrenut prethodni stečajni postupak,nije otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak reorganizacije ili likvidacije.

 

 

Programom se sufinansiraju sledeće grupe aktivnosti:

 

Podrška za ulaganje u materijalnu imovinu

1. Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi ;

2. Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina, međufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda;

3. Kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora koji će biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda;

4. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota;

5. Unapređenje prostornog kapaciteta, odnosno adaptacija i izgradnja proizvodnih hala.

 

Podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu

1. Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifičnih za Podržane lance vrednosti, kao i sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta

2. Uvođenje softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija;

3. Troškovi izrade prototipa ili probne serije proizvoda, a pod čime se podrazumevaju troškovi konstrukcije i dizajna proizvoda, testiranje i ispitivanje probnog modela, odnosno proizvoda;

4. Pokrivanje troškova terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika) radi utvrđivanja:

  • poslovnih performansi Podnosioca prijave radi potencijalne saradnje sa MNK;
  • poslovnih performansi Podnosioca prijave prilikom uvođenja novog proizvoda u proizvodni proces.

5. Pokrivanje troškova godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora, pri čemu interaktivna platforma mora biti međunarodnog karaktera. Bespovratna sredstva obuhvataju troškove godišnje pretplate na interaktivne platforme kojim se omogućava potpuni pristup izabranoj platformi sa mogućnošću pregleda celokupnog sadržaja, odnosno, pregleda potražnje i ulistavanja proizvodnog programa Podnosioca prijave kao ponuđača.

6. Naknada troškova plaćanja premije osiguranja, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri NBS, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja. Bespovratna sredstva mogu odobriti radi naknade troškova plaćanja premije za sledeća osiguranja:

  • osiguranje od opšte odgovornosti za štetu;
  • osiguranje od odgovornosti iz delatnosti za štetu pričinjenu trećim licima;
  • osiguranja od odgovornosti za proizvode;
  • osiguranja od povlačenja robe.

 

Konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi

1. Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa (optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta) koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK;

2. Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja (upravljanje, strateško i operativno planiranje, upoznavanje sa pricipima poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata);

3. Konsultantska podrška za unapređenje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture, kao i korišćenje automatizovanih alata i selekciju prilikom zapošljavanja;

4. Konsultantska podrška za uključivanje, odnosno uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima (zaštita životne sredine, prava radnika, zdravlje i bezbednost na radu, poštovanje ljudskih prava, korporativno upravljanje, upravljanje rizicima, transparentnost);

5. Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog Programa;

6. Konsultantska podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, elaborata radi smanjenja zagađenja životne sredine, usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti, a u cilju sprovođenja dekarbonizacije i smanjenja industrijskih emisija;

7. Konsultantska podrška za planiranje uvođenja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvođenju softverskih rešenja. 

 

Dosadašnje aktivnosti i rezultati Programa

S obzirom na to da Program ulazi u četvrtu godinu implementacije izvršena je analiza efekata učešća Korisnika javnog poziva iz 2019. godine. Analiza je pokazala da su korisnici Programa ostvarili bolje poslovne rezultate u odnosu na kontrolnu grupu, po svim posmatranim parametrima. Korisnici Programa su ostvarili značajne pozitivne efekte u svom poslovanju i isti su se pokazali već u prvoj godini implementacije. Ne samo da su uspeli da sačuvaju radna mesta i održe dobre poslovne rezultate u jednom od najtežih perioda za poslovanje u poslednjih 20 godina, već su uspeli i da poboljšaju svoju tržišnu poziciju kod MNK na domaćem tržištu, uz istovremeno očuvanje pozicije kod inostranih partnera. Sve navedeno je rezultat i dobro isplaniranih i sprovedenih investicija, povezivanja sa MNK na domaćem i stranom tržištu, unapređenja kvaliteta poslovanja i elemenata korporativnog upravljanja kod samih korisnika Programa. 

Javni poziv u 2023. godini je otvoren do 4. marta 2024. godine.  

 

SPISAK KOMPANIJA U POSTUPKU DIJAGNOSTIKE – Učesnici Programa 2023

 

 

Otvoreni javni pozivi dostupni su na stranici RAS