Projekat podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji

Projekat podrške razvoju privatnog sektora u 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije

 

Opšte informacije o Projektu

Razvojna agencija Srbije realizuje Projekat podrške razvoju privatnog sektora u 3 grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i 9 opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije, u saradnji sa nezavisnom agencijom savezne Vlade Sjedinjenih Država „USAID“.

 

Razvojna agencija Srbije je koordinator PSD projekta.

 

Finansiranje projekta

Projekat finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država, preko Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Budžet projekta – $4,159,987;

Opšti cilj projekta: "Jačanje MMSP u odabranim regionima putem šireg povezivanja." Uspostavljanjem veza između MMSP u odabranim regionima, kao i novih, većih tržišta, Projekat će povećati prodaju i izvoz i stvoriti nova radna mesta.

 

Korisnici

  • MMSP
  • udruženja i klasteri iz identifikovanih oblasti;
  • mladi i žene (potencijalni preduzetnici i početnici u poslovanju).

 

Odabrani sektori

  • agroindustrija,
  • modna industrija (koju čine tekstilna i industrija odeće i obuće) i
  • laka industrija.

 

Aktivnosti na projektu

Komponenta 1 - Realizuje se kroz analizu sektora i potreba korisnika i nakon toga nefinansijsku i finansijsku podršku i to:

  • izbor 184 MMSP korisnika PSD projekta, procena njihovih potreba u oblasti radne snage i radnih veština i pružanje podrške kroz:

- treninge (osnovne i napredne)

- mentoring (50 sati po korisniku)

- konsalting (5 sati po korisniku)

- tehničku pomoć (uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja; novi dizajn proizvoda i ambalaže; izrada i implementacija specijalizovanog softvera i sl.).

  • izbor i analiza 8 udruženja/klastera i pružanje podrške kroz:

- treninge (osnovne i napredne) namenjene menadžmentu udruženja/klastera

- tehničku pomoć (organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera; organizacija seminara i konferencija; razvoj zajedničkih usluga klastera; izrada studija izvodljivosti i druge projektno tehničke dokumentacije za zajedničke infrastrukturne projekte i sl.).

- grantove (bespovratnu pomoć) za razvoj udruženja/klastera.

  • podrška ženskom i omladinskom preduzetništvu kroz:

- treninge za početnike u biznisu, više od 400 polaznika ciklusa obuka za započinjanje posla. Predato je 180 biznis ploanova u cilju takmičenja za dobijanje bespovretne pomoći

- takmičenje i bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja (ukupno 60 grantova)

- dodatne treninge i mentoring za novoosnovane privredne subjekte

- bespovratnu pomoć za unapređenje poslovanja dobitnicima bespovratnih sredstava koji su osnovali privredne subjekte sredstvima PSD projekta (do sada dodeljen 31 grant za razvoj poslovanja).

Komponenta 2 podrazumeva pružanje podrške identifikovanim MMSPP i klasterima u delu internacionalizacije, organizacije “matchmaking” događaja, izlaganja na međunarodnim sajmovima i održavanju treninga na temu izvoza i mogućnosti ulaganja. Do sada je je realizovano 12 međunarodnih sajmova i 2 B2B susreta (Leskovac i Novi Pazar).

 

U implementaciju Projekta RAS uključuje akreditovane regionalne razvojne agencije, koje su nadležne za područje gradova i opština gde se Projekat realizuje, i to: ARRA „Zlatibor“ iz Užica, ARRA „SEDA“ iz Novog Pazara, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga - CRJPO iz Leskovca i Regionalnu agenciju za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga iz Kraljeva.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGzVc-nkfEE

https://www.youtube.com/watch?v=Uc4yMcheb-8

https://www.youtube.com/watch?v=yKQEKV9-pLg

https://www.youtube.com/watch?v=l05rQ5UsnE4

https://www.youtube.com/watch?v=IJ26ywKVVpA

https://www.youtube.com/watch?v=0nhwFdnXoZA

https://www.youtube.com/watch?v=2PIjhDa1Mp8

https://www.youtube.com/watch?v=qIdNXPvCYpQ&feature=youtu.be

 

Koordinator projekta:

Ana Žegarac
 

Partneri na projektu:

 
Finansijer projekta                                                                                                               Nosilac projekta 
Američka agencija za međunaordnu saradnju (USAID),                                    Razvojna agencija Srbije
Misija u Srbiji