Japanska agencija za međunarodnu saradnju - JICA

PROJEKAT „USPOSTAVLЈANЈE I PROMOCIJA MENTORING USLUGE ZA MMSP U ZEMLЈAMA ZAPADNOG BALKANA,  FAZA 2, 2017-2020” KOJI RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE REALIZUJE SA JAPANSKOM AGENCIJOM ZA MEĐUNARODNU SARADNЈU

 

SARADNЈA SA JAPANSKOM AGENCIJOM ZA MEĐUNARODNU SARADNЈU I  RAZVOJ MENTORINGA

            Saradnja RAS i JICA započeta je kroz projekat podrške za MSPP koji je realizovala tadašnja Republička agencije za razvoj MSPP zajedno sa JICA. Mentoring je postao nova usluga u portofliju Republičke agencije i prepoznat je kao veoma zanimljiv i perspektivan koncept za srpska MSPP, pa je tehnička saradnja sa Japanom prepoznata kao izuzetna prilika da se ona unapredi.

            U skladu sa prethodnim podnet je i predlog projekta sedištu JICA-e u Tokiju koji je za cilj imao razvoj metodologije za mentoring i isti je odobren 2007. godine. „Projekat institucionalizacije mentoringa” (2008-2011) omogućio je testiranje nove šeme mentoringa 2010. godine, nakon čega je u 2011. godini započeta redovna implementacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

            Informacije o šemi podrške kroz mentoring u Srbiji prešle su granice države i susedne zemlje, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, su izrazile nameru da uvedu šemu podrške kroz mentoring na osnovu modela koji je razvijen u Srbiji. Novi predlog projekta je odobren 2012. godine.  „Projekat uspostavljanja i promocije mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” (2013-2016) imao je za cilj unapređenje i promociju šeme mentoringa u Srbiji u njeno uspostavljanje i promociju u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

            U 2016. godini usledila je odluka  da  Razvojna agencija Srbije još jednom bude lider novog  projekta tehničke podrške sa JICA. „Projekat uspostavljanja i promocije mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana,  faza 2” (2017 -2020) odnosi se na zatvaranje ciklusa standardizovane usluge mentoringa u Srbiji, kao i nastavak transfera srpske ekspertize na polju mentoringa u BiH i Crnu Goru i Makedoniju  uz podršku japanskih eksperata

 

O MENTORINGU:

Mentoring je besplatna usluga koju mogu koristiti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (MMSPP), zadruge i klasteri. Sveobuhvatna podrška korisnicima (u trajanju od 25 do 50 sati) kroz individualni pristup u samoj kompaniji. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.000 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

 

Usluge koje pruža mentoring:

 • Dijagnostikovanje stanja, kako bi se razumela trenutna situacija u preduzeću;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova ili projekata kako bi se dostigli poslovni ciljevi;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć pri implementaciji „KAIZEN” poslovanja;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija
 • Konsalting;
 • Obuke;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

 

Preuzmite PDF JICA Mentoring brošuru 2020

Pogledajte ovde promotivni video materijal JICA RAS mentoring 2020

 

Promotivni video materijal možete pogledati OVDE.

Brošuru Mentoring 2019 možete preuzeti OVDE.

 

KONTAKT:

Ana Žegarac

Koordinator projekta

ana.zegarac@ras.gov.rs

Srđan Beljan

Menadžer projekta

srdjan.beljan@ras.gov.rs