Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme

 

Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme je program koji sprovodi Ministarstvo privrede Republike Srbije u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i odabranim bankama i lizing kompanijama.

Ministarstvo privrede dodeljuje bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme.

 

Cilj programa je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje, podrška zapošljavanju, rast prihoda i uslova finansiranja mikro, malih, srednjih preduzeća i predzetnika.
 


Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:
 

  • proizvodne opreme i/ili mašina
  • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
  • delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara
  • mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje
  • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova

 

Program se realizuje kroz dva zasebna Javna poziva:

  • Prvi javni poziv, namenjen je poslovnim bankama i lizing kompanijama zainteresovanim da učestvuju u Programu, budući da se bespovratna sredstva odobravaju zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/a, ili ugovorom o finansijskom lizingu odobrenim od strane partnerske/ih lizing kompanije/a. Na osnovu tog javnog poziva vrši se izbor banaka i lizing kompanija koje će učestvovati u Programu.
  • Drugi javni poziv odnosi se na privredne subjekte koji žele da apliciraju za bespovratna sredstva za nabavku opreme

 

Kao pilot projekat, program je počeo da se sprovodi 2013. godine, kada je budžet iznosio 100.000.000 dinara, a ukupno je bilo 80 odobrenih prijava.

Od 2015. godine do danas beleži se konstantan trend rasta kada je reč o broju prijava za program, kao i iz godine u godinu povećanje budžeta koji se izdvaja za ovaj program. Rastuća zainteresovanost preduzeća za ovaj program ogleda se u lakšem dolasku do neophodne opreme/mašina zarad povećanja konkurentnosti preduzeća na domaćem, ali i stranom tržištu. Uz to, Program olakšava proces uvođenja inovacija i rad na usavršavanju tehnoloških procesa, zbog čega je i zainteresovanost privrednih subjekata za isti velika.
 


Do sada najviše novca opredeljeno za nabavku opreme je 2 milijarde i 200 miliona dinara, koliko je bilo obezbeđeno kroz Program u 2019. godini. Tada je zaključeno 953 ugovora u vrednosti oko 2.290.000.000 dinara. U 2020. godini Program je, usled krize izazvane pandemijom virusa Covid-19, realizovan sa umanjenim budžetom, a potpisana su 363 ugovora vrednosti od oko 993.000.000 dinara.

Kroz Program su zastupljene sve industrijske grane, a poslednjih godina javnim pozivima su obuhvaćeni i privredni subjekti koji posluju u građevinskoj industriji i sektoru zaštite životne sredine.

Ukupna sredstva opredeljena za realizaciju ovog programa u 2021. godini iznose 1.550.000.000,00 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme.

Svi otvoreni javni pozivi vidljivi su na stranici Javni pozivi.

Za program je uvedene i elektronska prijava za korisnike, formirana je, takođe, i aplikacija za unos prijave u kojoj svi subjekti (Ministarstvo privrede, banke i lizing kompanije i RAS) imaju uvid u trenutno stanje.