Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme

 

Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme je program koji sprovodi Ministarstvo privrede Republike Srbije u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i odabranim bankama i lizing kompanijama.

Ministarstvo privrede dodeljuje bespovratna sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/građevinske mehanizacije/mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke opreme.

 

Cilj programa je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje, podrška zapošljavanju, rast prihoda i uslova finansiranja mikro, malih, srednjih preduzeća i predzetnika.
 


Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:
 

  • proizvodne opreme i/ili mašina
  • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
  • delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara
  • mašine i oprema za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje
  • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova

 

Program se realizuje kroz dva zasebna Javna poziva:

  • Prvi javni poziv, namenjen je poslovnim bankama i lizing kompanijama zainteresovanim da učestvuju u Programu, budući da se bespovratna sredstva odobravaju zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/a, ili ugovorom o finansijskom lizingu odobrenim od strane partnerske/ih lizing kompanije/a. Na osnovu tog javnog poziva vrši se izbor banaka i lizing kompanija koje će učestvovati u Programu.
  • Drugi javni poziv odnosi se na privredne subjekte koji žele da apliciraju za bespovratna sredstva za nabavku opreme

 

 

Pilot projekat, Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, prvi put je raspisan 2013. godine. Budžet Programa je iznosio 100.000.000 dinara, a broj odobrenih prijava 80.

Od 2015. godine do danas beleži se konstantan trend rasta broja prijava, kao i povećanje ukupnog budžeta.Rastuće interesovanje preduzeća za ovaj program ogleda se u lakšem dolasku do neophodne opreme, odnosno mašina, a u cilju povećanja konkurentnosti preduzeća kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Uz to, Program olakšava proces uvođenja inovacija, kao i unapređenje tehnoloških procesa, zbog čega je i zainteresovanost privrednih subjekata za Program velika.

Kroz Program u 2019. godini za nabavku opreme je opredeljeno 2 milijarde i 200 miliona dinara, dok je broj zaključenih ugovora ugovora između RAS i korisnika iznosio 953.

U 2020. godini Program je, usled krize izazvane pandemijom virusa Covid-19, realizovan sa umanjenim budžetom, a potpisana su 363 ugovora,  vrednosti od oko 993 miliona dinara.

Sredstva opredeljena za realizaciju ovog programa u 2021. godini su iznosila 1.550.000.000 dinara, a broj zaključenih ugovora 706.

Od 2022. godine, Program ima podršku  projekta „Direktna dodela bespovratnih sredstava Razvojnoj agenciji Srbije – povećana i tehnološki unapređena rešenja za proizvodne kapacitete među mikro i malim preduzećima i preduzetnicima“, koji finansira Evropska unija, pa je budžet Programa i dostigao vrednost od 3,1 milijarde dinara.

Program i u 2023. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa RAS i uz podršku pomenutog projekta, a opredeljena sredstva za realizaciju iznose 1.400.000.000 dinara.

Kroz Program su zastupljene sve industrijske grane, a poslednjih godina javnim pozivima su obuhvaćeni i privredni subjekti koji posluju u građevinskoj industriji.

Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme.

Svi otvoreni javni pozivi vidljivi su na stranici Javni pozivi.

Za program je uvedene i elektronska prijava za korisnike, formirana je, takođe, i aplikacija za unos prijave u kojoj svi subjekti (Ministarstvo privrede, banke i lizing kompanije i RAS) imaju uvid u trenutno stanje.