PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA USVAJANJE PRINCIPA POSLOVANJA U MEĐUNARODNIM LANCIMA VREDNOSTI U 2023. GODINI

PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA USVAJANJE PRINCIPA POSLOVANJA U MEĐUNARODNIM LANCIMA VREDNOSTI U 2023. GODINI

 

Suočavajući se s izazovima kao što su trgovinski ratovi, poremećaji u lancima snabdevanja i promene u politici, mnoge kompanije razmatraju diverzifikaciju i lokalizaciju svojih lanaca dobavljača kako bi smanjile rizik i osigurale kontinuitet snabdevanja. Ovo je prilika da domaće kompanije postanu lokalni dobavljači MNK.

Kada privredno društvo postane deo lanca dobavljača MNK, to obično znači stabilan tok prihoda jer su MNK dugoročno orijentisane i imaju kapacitet da redovno naručuju proizvode ili usluge od svojih dobavljača. Biti dobavljač MNK može pomoći lokalnim privrednim društvima da povećaju svoju vidljivost i ugled na tržištu. Takođe, kroz saradnju s MNK, lokalni dobavljači mogu dobiti pristup novim tržištima kojima inače ne bi bili u mogućnosti da pristupe jer MNK imaju globalnu prisutnost i distributerske mreže.

Saradnja s MNK može pružiti manjim privrednim društvima priliku da razviju svoje poslovne veštine. To podrazumeva poboljšanje kvaliteta proizvoda ili usluga, usvajanje boljih poslovnih praksi i upravljanje složenijim zahtevima i standardima koje postavlja MNK. Od svojih dobavljača često traže inovativna rešenja kako bi unapredili svoje proizvode ili usluge.

Biti deo lanca dobavljača MNK može pomoći malim firmama da postanu konkurentnije na tržištu. Uspostavljanjm dugoročne saradnje utiče se na stabilnost svih segmenata poslovanja: stabilan prihod, povećanu vidljivost, pristup novim tržištima i mogućnost rasta i inovacije.

Prateći trendove u lancima snabdevanja i osluškujući potrebe velikih kompanija, kreirali smo program kojim želimo da podstaknemo domaće kompanije da unaprede svoje poslovanje i postanu poželjan lokalni dobavljač. Program je nastao kao rezultat direktne saradnje sa MNK koje posluju u Srbiji, ali i nakon višegodišnjeg iskustva u sprovođenju Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača.

Pravo na učešće u Programu ima privredni subjekt koji se bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenti, sistema i podsistema, a pretežno posluje u industrijskim oblastimaproizvodnja električne opreme; proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda; proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme; proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica; proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava; proizvodnja proizvoda od gume i plastika; ostalo štampanje, pod kojim se podrazumeva samo štampanje etiketa, „pametnih” kartica i nalepnica. Osim toga privredni subjekat mora da ispunjava sledeće uslove:

 • registrovan u Republici Srbiji, najkasnije do 1. januara 2020. godine;
 • poseduje implementiran sertifikat ISO 9001;
 • zapošljava minimum 15 lica;
 • ispunjava finansijske kapacitete: ostvareni prihod od prodaje ne manji od 25.000.000,00 dinara, udeo prihoda od prodaje proizvoda veći ili jednak 50%, vrednost osnovnih sredstava nije manja od 25.000.000,00 dinara, i protiv Podnosioca nije pokrenut prethodni stečajni postupak,nije otvoren stečajni postupak, pokrenut postupak reorganizacije ili likvidacije.

 

AKTIVNOSTI KOJE SU PODRŽANE PROGRAMOM

Kako bi naši lokalni dobavljači bili vidljivi potencijalnim kupcima, značaj međunarodnih interaktivnih platformi postaje sve veći. Ove platforme pružaju mnogo više svojim klijentima od samog povezivanja sa potencijalnim kupcima, pružaju podršku u postizanju održive proizvodnje, stručnu podršku u unapređenju različitih oblasti poslovanja, i daju informacije o trendovima koja su od značaja za poslovanje korisnika. Evaluaciju svojih korisnika pre samog ulistavanja ove platforme koriste kako bi i same evidentirale oblasti poslovanja za unapređenje i zatim obezbedile savete kako da se unapređenja i zaista dese.

SPROVOĐENJE EVALUACIJE KOJA PRETHODI ULASKU NA PLATFORME JE  OBAVEZNA AKTIVNOST ZA KOJU PRIVREDNI SUBJEKAT MORA DA APLICIRA

 

Osim ove aktivnosti finansijsku podršku pružamo i za sledeće aktivnosti:

Unapređenje konkurentnosti i digitalizacije

 • TROŠKOVI ULISTAVANJA NA REFERENTNE INTERAKTIVNE PLATFORME - Pretplata na referentne interaktivne platforme
 • SERTIFIKACIJA SISTEMA KVALITETA - industrijski standardi specifični za Podržane delatnosti (kao što su IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.).
 • UVOĐENJE SOFTVERSKIH REŠENJA
 • IZRADA WEB STRANICE I OPTIMIZACIJA U INTERNET PRETRAŽIVAČIMA

Konsultantska podrška

 • Konsultantska podrška za OPTIMIZACIJU PROIZVODNIH I POSLOVNIH PROCESA
 • Konsultantska podrška za UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE KORPORATIVNO UPRAVLJANJA
 • Konsultantska podrška za UNAPREĐENJE I OPTIMIZACIJU PROCESA UPRAVLJANJA KADROVIMA
 • Konsultantska podrška za uključivanje, uvođenje pravila, procedura i IZVEŠTAVANJA U VEZI SA ESG FAKTORIMA
 • Priprema koja prethodi SPROVOĐENJU TERENSKOG UVIDA U POSLOVNE PERFORMANSE OD STRANE MNK
 • Priprema koja prethodi uvođenju SISTEMA KVALITETA PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog programa
 • Usklađivanje sa ZAHTEVIMA ZELENE INDUSTRIJE
 • Konsultantska podrška za PLANIRANJE UVOĐENJA SOFTVERSKOG REŠENJA

 

Javni poziv je otvoren do 30. septembra 2024. godine.

 

 

Otvoreni javni pozivi dostupni su na stranici RAS