Investirajte u Srbiji

Investicije

Srbija je, prema izveštaju „IBM Global Location Trends 2020“, i četvrtu godinu u nizu svetski lider po broju otvorenih radnih mesta kroz projekte stranih direktnih ulaganja (SDI) u 2019. godini, a posmatrano prema broju stanovnika.

Do kraja 2020. godine, sklopljena su 22 ugovora, vrednosti oko 1.6 milijardu evra kojim je planirano otvaranje 5.906 radnih mesta. U 2021. godini potpisanо је 50 investicionih ugovora, kojima je predviđeno otvaranje preko 8.700 radnih mesta.

U Republici Srbiji domaćim i stranim kompanijama na raspolaganju su, pod jednakim uslovima, podsticaji za direktna ulaganja.

Pročitaj više

Podrška MSP

Sa jedinstvenim setom programa podrške privredi, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, Razvojna agencija Srbije je pouzdan partner privrede i aktivni učesnik u unapređivanju poslovnog ambijenta u zemlji.

RAS kreira i sprovodi programe podrške sektoru MSP samostalno, ali i u saradnji sa drugim institucijama i relevantnima organizacijama, kako u zemlji tako i u svetu, konstantno osluškujući potrebe kompanija i privrede, kao i kretanja tržišta.

Pročitaj više

Međunarodna saradnja

Sektor za međunarodnu saradnju RAS uspostavlja i unapređuje saradnju sa svim relevantnim međunarodnim i regionalnim institucijama, ambasadama, ekonomskim predstavništvima i srodnim agencijama i institucijama.

Kroz ovaj sektor RAS učestvuje u radu nacionalnih i međunarodnih tela i organizacija, izveštava po nacionalnim i međunarodnim programskim i strateškim dokumentima i aktivno učestvuje u projektima međunarodne razvojne pomoći, kandidovanju projekata pri donatorskim organizacijma i identifikaciji potreba, planiranju, predlaganju i realizaciji projekata iz oblasti međunarodne saradnje.

Rezultati rada ogledaju se u dugogodišnjoj saradnji i brojnim uspešnim projektima sa najeminentnijim organizacijama i agencijama za međunarodnu saradnju, poput USAID, JICA, SECO i drugim.

Pročitaj više

Regionalni razvoj

Regionalni razvoj i regionalna saradnja neizostavan su deo svake jake privrede i daljeg ekonomskog razvoja.

RAS uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta institucija.

Pročitaj više

Baza dobavljača

RAS baza dobavljača omogućava kompanijama da detaljno predstave svoju delatnost i proizvodni program potencijalnim domaćim i međunarodnim kupcima i investitorima sa kojima Razvojna agencija Srbije ima stalnu saradnju.

Pročitaj više

Investirajte u Srbiju

Srbija je, prema izveštaju „IBM Global Location Trends 2020“, i četvrtu godinu u nizu svetski lider po broju otvorenih radnih mesta kroz projekte stranih direktnih ulaganja (SDI) u 2019. godini, a posmatrano prema broju stanovnika.

U 2019. godini potpisanо је 40 investicionih ugovora, kojima je predviđeno otvaranje preko 12 hiljada radnih mesta. Do kraja 2020. godine, sklopljena su 22 ugovora, vrednosti oko 1.6 milijardu evra kojim je planirano otvaranje 5.906 radnih mesta.

U Republici Srbiji domaćim i stranim kompanijama na raspolaganju su, pod jednakim uslovima, podsticaji za direktna ulaganja.

Pročitaj više

Sa jedinstvenim setom programa podrške privredi, odnosno mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, Razvojna agencija Srbije je pouzdan partner privrede i aktivni učesnik u unapređivanju poslovnog ambijenta u zemlji.

RAS kreira i sprovodi programe podrške sektoru MSP samostalno, ali i u saradnji sa drugim institucijama i relevantnima organizacijama, kako u zemlji tako i u svetu, konstantno osluškujući potrebe kompanija i privrede, kao i kretanja tržišta.

Pročitaj više

Sektor za međunarodnu saradnju RAS uspostavlja i unapređuje saradnju sa svim relevantnim međunarodnim i regionalnim institucijama, ambasadama, ekonomskim predstavništvima i srodnim agencijama i institucijama.

Kroz ovaj sektor RAS učestvuje u radu nacionalnih i međunarodnih tela i organizacija, izveštava po nacionalnim i međunarodnim programskim i strateškim dokumentima i aktivno učestvuje u projektima međunarodne razvojne pomoći, kandidovanju projekata pri donatorskim organizacijma i identifikaciji potreba, planiranju, predlaganju i realizaciji projekata iz oblasti međunarodne saradnje.

Rezultati rada ogledaju se u dugogodišnjoj saradnji i brojnim uspešnim projektima sa najeminentnijim organizacijama i agencijama za međunarodnu saradnju, poput USAID, JICA, SECO i drugim.

Pročitaj više

Regionalni razvoj i regionalna saradnja neizostavan su deo svake jake privrede i daljeg ekonomskog razvoja.

RAS uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta institucija.

Pročitaj više

RAS baza dobavljača omogućava kompanijama da detaljno predstave svoju delatnost i proizvodni program potencijalnim domaćim i međunarodnim kupcima i investitorima sa kojima Razvojna agencija Srbije ima stalnu saradnju.

Pročitaj više

Uspešne priče

  Jul 12, 2024

  ПОЗИВ БАНКАМА ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈНА ШАНСА – ЛИНИЈА ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ У 2024. ГОДИНИ


  Detaljnije
  Jul 11, 2024

  POZIV BANKAMA I LIZING KOMPANIJAMA DA UČESTVUJU U PROGRAMU PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME


  Detaljnije
  Jun 13, 2024

  U SUSRET NOVIM INVESTICIJAMA


  Detaljnije