Zašto Srbija?

Many world-renowned companies have recognized Serbia’s potential and decided to locate operations in Serbia. For some of them, Serbia serves as a manufacturing hub that enables duty-free exports to a market of almost 1 billion people. Others are attracted by our country’s adept level of English language proficiency, highly skilled and easily trained workforce and generous tax and incentives environment. Regardless of the reason for their initial interest, businesses that decide to set up operations or conduct trade in Serbia encounter a reliable and dynamic country that affords them a much greater opportunity than they initially perceived. DOWNLOAD

Uspešne priče

Počev od 2007. godine, Srbija je privukla više od 21 milijardi evra stranih direktnih investicija.

More

Visokokvalifikovana radna snaga

Sa jedinstvenom kombinacijom visokog kvaliteta, široke dostupnosti i isplativosti, srpska radna snaga se smatra jakim pokretačem poslovnih performansi.

More

Konkurentni operativni troškovi

Povoljno poslovno okruženje u Srbiji ima visokokonkurentne poreske stope i niske operativne troškove.

More

Slobodan pristup tržištu od 1,1 milijarde potrošača

Srbija može služiti kao proizvodni centar za bescarinski izvoz na tržište od više od 1 milijarde ljudi koje uključuje Evropsku uniju, Rusku Federaciju, SAD, Kazahstan, Tursku, jugoistočnu Evropu, članove Sporazuma o slobodnoj trgovini i Belorusiju.

More

Slobodne zone

U mogućnosti ste da koristite sve pogodnosti koje slobodne zone u Srbiji nude, kao što su, između ostalog, izuzeće od PDV-a za prihode od komercijalnih aktivnosti.

More

Podsticaji za investiranje

Vlada Srbije olakšava investitorima da započnu svoje poslovanje u Srbiji nudeći sredstva za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koji može biti predmet međunarodne trgovine.

More

Optimalni geografski položaj

Srbija sa svojom geografskom pozicijom čini idealnu investicionu lokaciju. Preduzeća sa sedištem u Srbiji u stanju su da pruže usluge i vrše transport robe u projektovanim i fleksibilnim vremenskim okvirima.

More