Regionalni razvoj

RAS kroz Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta kao bitnih faktora jačanja ukupnog privrednog razvoja.

Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju obavlja poslove akreditacija i obnove akreditacije regionalnih razvojnih agencija i vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, kao poslove poverene zakono.

Pored toga, koordiniše rad mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, pruža stručnu pomoć i unapređuje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za obavljanje njihovih poslova koji se odnose na regionalni razvoj, predlaže projekte za unapređenje i razvoj poslovne infrastrukture na regionalnom i lokalnom nivou, realizuje programe i mere Ministarstva privrede i učestvuje u implementaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći.

Program standardizacije usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija potencijalnim investitorima

Uredba o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2022. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2022. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2023. godini

UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u 2019. godini

UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2020. godini

Uredba o utvrđivanju programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini

AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE

Članarine za ARRA

Mera sufinansiranja godišnje članarine JLS za rad i poslovanja ARRA

Detaljnije

Uredba o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2023. godini

Program SSU

Program SSU za ARRA u 2018 godini

Detaljnije