Baza dobavljača

RAS baza dobavljača omogućava kompanijama da detaljno predstave svoju delatnost i proizvodni program potencijalnim domaćim i međunarodnim kupcima i investitorima sa kojima Razvojna agencija Srbije ima stalnu saradnju.

Bilo da ste proizvođač sirovina, polu-proizvoda ili gotovih proizvoda, u nekom od dole navedenih sektora, možete se prijaviti u RAS bazu dobavljača, koja pokriva kompletne industrijske lance u različitim industrijskim sektorima:

 • Avio industrija
 • Automobilska industrija
 • Poslovne usluge
 • Hemijska industrija
 • Odeća
 • Građevinska industrija
 • Elektrotehnika i elektronika
 • Industrija hrane i pića, poljoprivreda
 • Industrija kože
 • Mašine i oprema
 • Metalurgija i obrada metala
 • Ambalaža
 • Hartija
 • Farmaceutska industrija
 • Plastika i guma
 • Softver i informaciono-komunikacione tehnologije
 • Tekstilna industrija
 • Drvna industrija

Kako biste registrovali svoju kompaniju samo je potrebno da popunite formular za registraciju i pošaljete u elektronskoj formi na e-mail adresu: office@ras.gov.rs. Uputstvo za popunjavanje prijave možete preuzeti ovde.

Registracija u RAS bazi dobavljača je besplatna za sve kompanije sa teritorije Republike Srbije bez obzira na njihovu vlasničku strukturu.  

 

Informacije sadržane u RAS bazi dobavljača uvek su dostupne na našoj internet stranici.