Слободан приступ тржишту од 1,1 милијарде потрошача

Слободан приступ тржишту од преко 1.1 милијарде потрошача

Екстерно, Србија може служити као производни центар за бесцарински извоз на тржиште од више од 1 милијарде људи које укључује Европску унију, Руску Федерацију, САД, Казахстан, Турску, југоисточну Европу, чланове Споразума о слободној трговини и Белорусију.

Овај бесцарински режим покрива вец́ину кључних индустријских производа, са само неколико изузетака и годишњих квота за ограничени број робе.

Европска унија

Увоз из Европске уније је бесцарински за вец́ину производа. Нека извозна ограничења су наметнута само на извоз јунетине, шец́ера и вина у виду годишњих извозних квота.

Руска Федерација

Споразум предвиђа да се роба произведена у Србији, односно роба која има најмање 51% додате вредности у земљи, сматра робом српског порекла и извози се у Руску Федерацију без плаћања царине. Списак производа искључених из Споразума о слободној трговини се ревидира на годишњем нивоу. Од марта 2012. године, листа искључених производа обухвата: живину и јестиви отпад, неке врсте сира, шец́ер, пенушаво вино, етил-алкохол, дуван, памучно предиво и тканине, неке врсте компресора, тракторе и нова и половна путничка возила.

ЦЕФТА

Поред бесцаринске трговине између земаља чланица, споразум предвиђа акумулацију порекла производа, што значи да се производи који се извозе из Србије сматрају производима српског порекла ако интегрисани материјали воде порекло из било које друге ЦЕФТА земље, Европске уније, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујуц́и и Лихтенштајн), или Турске, под условом да су такви производи прошли довољну обраду, односно уколико најмање 51% додате вредности производа потиче из Србије (ако је додата вредност вец́а од вредности материјала употребљених у Србији).

Сједињене Америчке Државе

Трговина са Сједињеним Америчким Државама се спроводи на основу Генералног система преференцијала (ГСП). Америчке трговинске олакшице дају преференцијални бесцарински улазак за отприлике 4.650 производа, укључујуц́и вец́ину готових и полупроизвода и одабраних пољопривредних и основних индустријских производа. Одређена осетљива роба (нпр. вец́ина текстилних производа, производи од коже и обуц́е) не испуњава услове за бесцарински извоз. Списак квалификованих добара се ревидира и прилагођава два пута годишње, уз допринос индустрија САД-а.

Турска

Фирме из Србије могу да извозе у Турску без плац́ања царине. Увоз индустријских производа из Турске је генерално бесцарински, али ће царина за велики број производа бити постепено укинута у току периода од шест година, закључно са 2015. Царинске дажбине остају на снази за пољопривредне производе.

ЕФТА

Индустријски производи који се извозе из Србије у државе чланице Европске асоцијације за слободну трговину (Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) су ослобођени од плац́ања царине, осим за веома ограничен број производа, укључујуц́и  рибу и друге морске производе. Царине за увоз индустријских производа који воде порекло из држава чланица ЕФТА-е ц́е постепено бити укинуте до 2014. године. Трговина пољопривредним производима је регулисана посебним уговорима са сваком од чланова ЕФТА-е, обезбеђујуц́и узајамне концесије за наведене производе.

Казахстан

Споразум је на снази од 2011. године. Списак изузетака из режима слободне трговине обухвата месо, сир, вино, моторна возила и неколико других група производа.

Белорусија

Постоји само неколико изузетака из режима слободне трговине, укључујуц́и шец́ер, алкохол, цигарете, као и половне аутомобиле, аутобусе и гуме.  

Више информација о свим споразумима пронаћи ћете ОВДЕ