Зашто Србија?

RAS kroz Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju uspostavlja i održava saradnju sa subjektima regionalnog razvoja sa ciljem unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje i kapaciteta kao bitnih faktora jačanja ukupnog privrednog razvoja.

Sektor za regionalni razvoj i regionalnu saradnju obavlja poslove akreditacija i obnove akreditacije regionalnih razvojnih agencija i vrednovanje rada akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, kao poslove poverene zakono.

Pored toga, koordiniše rad mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, pruža stručnu pomoć i unapređuje kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za obavljanje njihovih poslova koji se odnose na regionalni razvoj, predlaže projekte za unapređenje i razvoj poslovne infrastrukture na regionalnom i lokalnom nivou, realizuje programe i mere Ministarstva privrede i učestvuje u implementaciji projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći.

Придружите се успешним причама

Почев од 2007. године, Србија је привукла више од 29 милијарди евра страних директних инвестиција.

Detaljnije

Високо квалификована радна снага

Са јединственом комбинацијом високог квалитета, широке доступности и исплативости, српска радна снага се сматра јаким покретачем пословних перформанси.

Detaljnije

Конкурентни оперативни трошкови

Повољно пословно окружење у Србији има висококонкурентне пореске стопе и ниске оперативне трошкове.

Detaljnije

Слободан приступ тржишту од 1,1 милијарде потрошача

Србија може служити као производни центар за бесцарински извоз на тржиште од више од 1 милијарде људи које укључује Европску унију, Руску Федерацију, САД, Казахстан, Турску, југоисточну Европу, чланове Споразума о слободној трговини и Белорусију.

Detaljnije

Слободне зоне

У могућности сте да користите све погодности које слободне зоне у Србији нуде, као што су, између осталог, изузец́е од ПДВ-а за приходе од комерцијалних активности.

Detaljnije

Подстицаји за инвестирање

Влада Србије олакшава инвеститорима да започну своје пословање у Србији нудећи средства за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга који може бити предмет међународне трговине.

Detaljnije

Оптимални географски положај

Србија са својом географском позицијом чини идеалну инвестициону локацију. Предузећа са седиштем у Србији у стању су да пруже услуге и врше транспорт робе у пројектованим и флексибилним временским оквирима.

Detaljnije

База инвестиционих локација

Било да су у питању производне хале, логистички центри, пословни простори или парцеле грађевинског и пољопривредног земљишта, РАС база инвестиционих локација обједињује све привредне потенцијале у Србији и на тај начин их чини доступним како страним тако и домаћим инвеститорима.

Detaljnije

Успешне приче