Metalska i mašinska industrija

Ukratko

  • Jedna od najznačajnijih industrija sa najdužom tradicijom;
  • Većina kompanija je izvozno orijentisana, imajući u vidu međunarodno priznat kvalitet i konkurentne cene;
  • Visokokvalifikovani radnici i konkurentni troškovi rada;
  • Brz i lak pristup ključnim tržištima - EU, Jugoistočna Evropa Bliski Istok.

„Obrazovana i kvalifikovana radna snaga, podsticaji za investitore, sporazumi o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom i Turskom, kao i razvijena infrastruktura i izuzetna lokacija, jesu ključni faktori za ulaganje Grundfos-a u Srbiju.”

Jim Toft Nielsen, generalni direktor, Grundfos Srbija

O sektoru

Za početak ove industrije u Srbiji uzima se 1853. godina kada je novoizgrađena livnica uspešno izlila svoj prvi top. Danas, metalska i mašinska industrija predstavljaju jednu od najvažnijih oblasti srpske privrede, učestvujući sa 6% u BDP-u, i angažujući visokokvalifikovane radnike, obučene da ispune evropske standarde.

forest

Preduzeća u ovoj industriji variraju u veličini i strukturi, budući i daje sama industrija raznolika. Velike kompanije dominiraju u prvom nivou lanca vrednosti, sa značajnom ekonomijom obima (proizvodnja osnovnih metala, primarna prerada metala), dok kompanije koje posluju u obradi i proizvodnji metalnih proizvoda su više specijalizovane i spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća. U sekundarnoj preradi, kao što su livenje, presovanje, obradu i prevlačenje metala, udeo malih i srednjih preduzeća je 90%.

Metalska industrija je oduvek bila izvozno orijentisana i učestvuje sa 20% u srpskom izvozu. Najvažnija tržišta su Italija, Nemačka i Bosna i Hercegovina, dok se zahvaljujući slobodnoj trgovini sa Rusijom, beleži i rast izvoza na ovo tržište.