Металска и машинска индустрија

Укратко

  • Једна од најзначајнијих индустрија са најдужом традицијом;
  • Вец́ина компанија је извозно оријентисана, имајући у виду међународно признат квалитет и конкурентне цене;
  • Висококвалификовани радници и конкурентни трошкови рада;
  • Брз и лак приступ кључним тржиштима - ЕУ, Југоисточна Европа Блиски Исток.

„Образована и квалификована радна снага, подстицаји за инвеститоре, споразуми о слободној трговини са Руском Федерацијом и Турском, као и развијена инфраструктура и изузетна локација, јесу кључни фактори за улагање Грундфос-а у Србију.”

Jim Toft Nielsen, generalni директор, Grundfos Srbija

О сектору

За почетак ове индустрије у Србији узима се 1853. година када је новоизграђена ливница успешно излила свој први топ. Данас, металска и машинска индустрија представљају једну од најважнијих области српске привреде, учествујући са 6% у БДП-у, и ангажујући висококвалификоване раднике, обучене да испуне европске стандарде.

forest

Предузец́а у овој индустрији варирају у величини и структури, будући и даје сама индустрија разнолика. Велике компаније доминирају у првом нивоу ланца вредности, са значајном економијом обима (производња основних метала, примарна прерада метала), док компаније које послују у обради и производњи металних производа су више специјализоване и спадају у категорију малих и средњих предузећа. У секундарној преради, као што су ливење, пресовање, обраду и превлачење метала, удео малих и средњих предузец́а је 90%.

Металска индустрија је одувек била извозно оријентисана и учествује са 20% у српском извозу. Најважнија тржишта су Италија, Немачка и Босна и Херцеговина, док се захваљујуц́и слободној трговини са Русијом, бележи и раст извоза на ово тржиште.