Slobodne zone

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.  

U Srbiji je trenutno aktivno 15 slobodnih zona. Aktivne slobodne zone u 2018. godini su ostvarile promet od oko 5 milijardi evra. U slobodnim zonama Srbije posluje preko 200 multinacionalnih kompanija gde je  zaposleno više od 35,000 ljudi dok obim investicionih ulaganja u zonama u 2018. godini iznosi tri milijare evra. Izvoz robe iz slobodnih zona se iz godine u godinu povećava i čini 14% ukupnog izvoza Srbije.

Slobodne zone koje trenutno postoje u Srbiji su: SZ Pirot, SZ Subotica, SZ Zrenjanin, SZ Novi Sad, FAS SZ Kragujevac, SZ Šumadija (Kragujevac), SZ Šabac, SZ UžiceSZ Smederevo, SZ Kruševac, SZ Svilajnac, SZ Apatin, SZ Vranje, SZ Priboj i SZ Beograd. U njima se mogu obavljati sve vrste poslovanja i industrijskih aktivnosti uključujući proizvodnju, skladištenje, pakovanje, trgovinu, bankarstvo i osiguranje. Slobodne zone mogu osnivati i njima mogu upravljati i domaće i strane kompanije. Zarade i prihodi koje se ostvare unutar slobodne zone mogu se transferisati u bilo koju državu, uključujući Srbiju, slobodno bez prethodnog odobrenja, bez naplate bilo kakvih poreza, carina ili taksi. Na ovaj način stvaraju se ogromne mogućnosti za saradnju domaćih i stranih industrija.  

Srbija se nalazi na vratima Evropske unije i raskrsnici koridora br. 10 i br. 7, na Balkanskom poluostrvu i predstavlja vezu između istočne i zapadne, severne i južne Evrope. To omogućava privrednim društvima, koja posluju u slobodnim zonama, lak pristup tržištu Evropske unije.  

Poslovanjem u slobodnim zonama, investitoru se obezbeđuju specijalne olakšice i povlašćeni poreski režim (oslobađenje od PDV-a i carine na uvoz sirovina i materijala namenjenim proizvodnji robe za izvoz, mašina, opreme i građevinskog materijala).  

Uvoz i izvoz robe u zonu je neograničen. Roba koja se iz zone uveze na domaće tržište podleže režimu uvoza strane robe. Poslodavcima unutar slobodne zone omogućen je zakup poslovnih prostorija, radionica, skladišta pod povoljnim uslovima.  

Za više informacija posetite zvanični sajt Uprave za slobodne zone.