1 tržište - 1,3 milijarda potrošača

Slobodan pristup tržištu od preko 1.3 milijarde potrošača

Eksterno, Srbija može služiti kao proizvodni centar za bescarinski izvoz na tržište od više od 1 milijarde ljudi koje uključuje Evropsku uniju, Rusku Federaciju, SAD, Kazahstan, Tursku, jugoistočnu Evropu, članove Sporazuma o slobodnoj trgovini i Belorusiju.

Ovaj bescarinski režim pokriva većinu ključnih industrijskih proizvoda, sa samo nekoliko izuzetaka i godišnjih kvota za ograničeni broj robe.

 

Izvor: Republički zavod za statistiku 2020; Svetska banka 2018