Podsticaji za investiranje

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda

 Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije

 


 


Prateća dokumentacija:

 

Zakon o ulaganjima

Tekst Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja

Tekst Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda

Tekst Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja

Tekst Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblati prehrambene industrije 

Tekst Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

Lista jedinica lokalne samouprave

 

Obrazac prijave i sadržaj biznis plana

Obrazac prijave i sadržaj biznis plana za sektor hotelskih usluga

Obrazac prijave i sadržaj biznis plana za prehtambenu industriju 

Obrazac Prijave za dodelu sredstava podsticaja radi automatizacije postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije

Obrazac prijave i sadržaj biznis plana za automatizaciju i inovaciju