Program standardizacije usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija potencijalnim investitorima

Razvojna agencija Srbije kreirala je Program standardizacije usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija potencijalnim investitorima kako bi unapredila kapacitete regionalnih razvojnih agencija i osposobila ih da učestvuju u realizaciji jednog dela usluga koje se pružaju potencijalnim investitorima na lokalnom i regionalnom nivou.   

Postojeće ARRA se nalaze na različitim nivoima razvijenosti, kako sa aspekta obučenosti kadrova, tj. kadrovske strukture i iskustva osoblja koje radi, tako i sa aspekta organizacione strukture. U velikom broju slučajeva neophodno je da ARRA poboljšaju svoje performanse kako bi dostigle nivo neophodan za rad sa potencijalnim investitorima. Takođe, evidentna je potreba standardizacije usluga koje pružaju u određenim oblastima, pre svega kroz podizanje kapaciteta zaposlenih. Program obuhvata edukaciju zaposlenih u ARRA i finansijsku podršku za pružanje usluga potencijalnim investitorima, kao i pružanje pomoći JLS u identifikaciji, pripremi i prezentaciji investicionih lokacija i projekata.

RAS se kreiranjem Programa opredelila da posreduje u stvaranju uslova za uspostavljanje odnosa između ARRA i potencijalnih investitora, a sve u cilju boljeg pozicioniranja ARRA, u kontekstu njihove uloge značajnih činilaca ekonomskog razvoja na lokalnom i regionalnom nivou i ostvarivanja bolje integracije stranih ulagača u lokalni ekonomski sistem.

 

Prateća dokumentacija:

1. Uputstvo za sprovođenje

2. Prilog 1