VESTI

Gradovi Srbije u top 10 evropskih gradova budućnosti

Feb 13, 2020

U specijalnom izveštaju fDi intelligence (fDi magazina) „Evropski gradovi i regioni budućnosti 2020/21“, koji rangira najbolje investicione lokacije u Evropi, odnosno gradove i regione najperspektivnije za investiranje, ekonomski razvoj i privredni rast, uvrstio je gradove i pojedine regione Srbije u Top 10 najboljih lokacija – gradova i regiona budućnosti. Gradovi Niš, Leskovac, Kragujevac, Subotica, Zrenjanin, Novi Sad i Šabac, našli su se, prema ovom izveštaju, među najboljim mikro, malim i gradovima srednje veličine u Evropi, kada je reč o strategijama privlačenja SDI i isplativosti investiranja.

Grad Niš našao se, prema oceni fDi intelligence na šestom mestu malih evropskih gradova budućnosti za 2020/2021. godinu kada je u pitanju strategija privlačenja stranih direktnih investicija (SDI), dok je u kategoriji mikro evropskih gradova budućnosti, takođe po privlačenju SDI, grad Šabac na 10. mestu.

U prvih deset gradova budućnosti srednje veličine, i prema kriterijumu isplativosti poslovanja, je i grad Novi Sad koji je rangiran kao drugi u Evropi, a od njega je bolje pozicioniran samo Kišnjev, prestonica Moldavije.

Čak pet srpskih gradova se nalazi u Top 10 malih evropskih gradova budućnosti, i to po isplativosti ulaganja i poslovanja: Leskovac je na drugom mestu, Niš na petom, Kragujevac na šestom, potom je Subotica rangirana kao osma, a Zrenjanin kao deveti u ovoj kategoriji.

Pored gradova izveštaj iznosi i ocene najperspektivnijih regiona, a tu se našli Sremski okrug i region Niša. Naime, u prvih 10 malih regiona najbolji po SDI strategiji je Niš, pozicioniran kao 6. na listi, a među malim evropskim regionima budućnosti je i Sremski okrug, 8. na rang listi, kada je reč o isplativosti poslovanja.

fDi magazine je publikacija Financial Times-a koja se bavi praćenjem i analizom investicionih aktivnosti i izveštavanjem o svetskim dešavanjima i trendovima kada su u pitanju strane direktne investicije i poslovanje. Za potrebe kreiranja analitičkog izveštaja „fDi European Cities and Region of the future 2020/21“ („fDi evropski gradovi i regioni budućnosti 2020/21“), podatke su prikupljali pomoću sopstvenih online alata i baza podataka - fDi Benchmark i fDi Markets, kao i drugih izvora.

Podsetimo, FT specijalizovani servis proglasio je 2019. godine Srbiju najboljom na svetu po broju grinfild stranih direktnih investicija u odnosu na veličinu svoje ekonomije. Kako je tada navedeno u godišnjoj studiji fDi intelligence, koja je merila obim ulaznih grinfild ulaganja u 2018. godini u odnosu na veličinu ekonomije svake države, Srbija sa ocenom 11,92 privlači skoro 12 puta veći obim grinfild stranih direktnih investicija nego što bi moglo da se očekuje od ekonomije njene veličine.