Вести

Градови Србије у топ 10 европских градова будућности

Feb 13, 2020

У специјалном извештају fDi intelligence (fDi магазина) „Eвропски градови и региони будућности 2020/21“, који рангира најбоље инвестиционе локације у Европи, односно градове и регионе најперспективније за инвестирање, економски развој и привредни раст, уврстио је градове и поједине регионе Србије у Топ 10 најбољих локација – градова и региона будућности. Градови Ниш, Лесковац, Крагујевац, Суботица, Зрењанин, Нови Сад и Шабац нашли су се, према овом извештају, међу најбољим микро, малим и градовима средње величине у Европи, када је реч о стратегијама привлачења СДИ и исплативости инвестирања.

Град Ниш нашао се, према оцени fDi intelligence на шестом месту малих европских градова будућности за 2020/2021. годину када је у питању стратегија привлачења страних директних инвестиција (СДИ), док је у категорији микро европских градова будућности, такође по привлачењу СДИ, град Шабац на 10. месту.

У првих десет градова будућности средње величине, и према критеријуму исплативости пословања, је и град Нови Сад који је рангиран као други у Европи, а од њега је боље позициониран само Кишњев, престоница Молдавије.

Чак пет српских градова се налази у Топ 10 малих европских градова будућности, и то по исплативости улагања и пословања: Лесковац је на другом месту, Ниш на петом, Крагујевац на шестом, потом је Суботица рангирана као осма, а Зрењанин као девети у овој категорији.

Поред градова извештај износи и оцене најперспективнијих региона, а ту се нашли Сремски округ и регион Ниша. Наиме, у првих 10 малих региона најбољи по СДИ стратегији је Ниш, позициониран као 6. на листи, а међу малим европским регионима будућности је и Сремски округ, 8. на ранг листи, када је реч о исплативости пословања.

fDi magazin је публикација Financial Times-a која се бави праћењем и анализом инвестиционих активности и извештавањем о светским дешавањима и трендовима када су у питању стране директне инвестиције и пословање. За потребе креирања аналитичког извештаја Извештај „fDi European Cities and Region of the future 2020/21“ („fDi европски градови и региони будућности 2020/21“), податке су прикупљали помоћу сопствених online алата и база података - fDi Benchmark и fDi Markets, као и других извора.

Подсетимо, ФТ специјализовани сервис прогласио је 2019. године Србију најбољом на свету по броју гринфилд страних директних инвестиција у односу на величину своје економије. Како је тада наведено у годишњој студији fDi intelligence, која је мерила обим улазних гринфилд улагања у 2018. години у односу на величину економије сваке државе, Србија са оценом 11,92 привлачи скоро 12 пута већи обим гринфилд страних директних инвестиција него што би могло да се очекује од економије њене величине.