Вести

Отворен Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Nov 25, 2022

Развојна агенција Србије (РАС) расписала је Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2022. години

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (МНК) је вишегодишњи програм усмерен на јачање пословних капацитета домаћих привредних друштава како би постали добављачи великих мултинационалних компанија или проширили постојећу сарадњу са МНК.

Програм је намењен произвођачима у сектору аутомобилске индустрије, уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине и опрема) као и производњи етикета/бар кодова за потребе аутомобилске индустрије, сектору обраде метала, потом произвођачима машина и опреме за друге намене, сектору гуме и пластике, произвођачима кућних апарата и делова кућних апарата, као и сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система.

За учешће у Програму могу се пријавити привредна друштва регистрована у Србији која испуњавају или могу испунити услове за укључење у ланац добављача МНК, као и она привредна друштва која се већ налазе на листи добављача мултинационалних компанија и активни су добављачи. Укупан буџет програма износи 200.000.000,00 РСД.

Обезбеђена су бесповратна средства за куповину и инсталацију производне и процесне опреме високих перформанси, куповину опреме за улазну контролу сировина, међуфазну контролу квалитета производње у току и квалитета готових производа, набавку неопходног специфичног новог алата или прибора и адаптацију производних хала. Такође, средства могу бити опредељена за израду и имплементацију софтверских решења у циљу оптимизације постојећих производних процеса, сертификацију система квалитета према захтевима специфичних индустријских стандарда, консултантску подршку за оптимизацију производних процеса, увођење и унапређење корпоративног управљања, за укључивање тј. увођење правила, процедура и извештавања у вези са ESG факторима, припрему која претходи спровођењу теренског увида у пословне перформансе од стране МНК или увођење система квалитета према захтевима стандарда, припрему плана пословног развоја и консултантску подршку за усклађивање са захтевима зелене индустрије. Овим програмом омогућена је и рефундација бесповратних средстава за трошкове теренског увида у пословне перформансе, трошкове годишњег улиставања на референтне интерактивне платформе, трошкове самосталног излагањана на међународном сајму добављача као и трошкове плаћања премије осиграња од опште одговорности за штету, односно осигурање од одговорности из делатности за штету причињену трећим лицима и/или осигурања од одговорности за производе и/или осигурања од повлачења робе.

Све информације о Програму и пријави можете пронаћи ОВДЕ.

Позив је отворен до 24. јануара 2023. године.