VESTI

Završna konferencija projekta Kreativni biznis inovacioni generator - Kruševac

May 22, 2017

U Kruševcu je 18. maja 2017. godine sa početkom u 11:00 časova održana Završna konferencija projekta „Kreativni biznis inovacioni generator“ koji je realizovan uz podršku Razvojne agencije Srbije kroz Program podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi u 2016. godini. 

Projekat je realizovao Biznis inkubator centar iz Kruševca u partnerstvu sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija „dr Radomir Bojković“, Kruševac i Digitalna kovačnica Kruševac.

Kreativni biznis inovacioni generator predstavlja novi model za unapređivanje znanja, inovativnosti, konkurentnosti i poslovnog povezivanja. Nizom kreativnih alata projekat podržava razvoj i testiranje inovativnih i kreativnih poslovnih ideja.

U osnovi projekta se nalazi Softverska platforma za inovacioni menadžment koja integriše ponuđene usluge, pri čemu su mladi radili na razvoju poslovnih ideja i definisali  preko 30 poslovnih modela,  a sa kompanijama se radilo na izradi 13 inovacionih planova.

Kroz takmičenje, promociju i poslovno povezivanje mladima je omogućeno pokretanje poslovnih poduhvata, a uključenim preduzećima unapređenje inovacionog menadžmenta i realizacija inovacija sa ciljem brze komercijalizacije i ostvarivanja poslovnih uspeha.

Na konferenciji su prikazane realizovane aktivnosti i ostvareni rezultati, svim učesnicima su uručeni sertifikati, a najbolji učesnici su dobili vredne nagrade i to: stipendija za prvu godinu na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Kruševcu, vaučer za putovanje u Budimpeštu sa delegacijom Privredne komore, besplatno korišćenje prostora i usluga Biznis inkubator centra u periodu do 6 meseci, besplatna godišnja karta za pozorište u Kruševcu.