USPEŠNE PRIČE

Termometal d.o.o. Ada

Preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada ima više od 30 godina iskustva u mašinskoj obradi. Počeli su sa radom 1986. godine, kao zanatska radnja za termičku obradu. Zahvaljujući dinamičnom razvoju, ubrzo su iz zanatske radnje prerasli u preduzeće i počeli sa proširivanjem svoje delatnosti. U 1992. godini, pored termičke obrade, pokrenut je sopstveni program mašinske obrade, a 1994. godine je započeta proizvodnja rezervnih delova, sklopova za prenos snage i reduktora za kamione slovenačke proizvodnje. Od 1996. godine preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada je počelo sa proizvodnjom rezervnih delova, a kasnije i kompletnih priključnih poljoprivrednih mašina, koji program je i do dan danas zadržao.

Zahvaljujući uspešnom poslovanju i prepoznavanju činjenice, da je nephodno stalno modernizovanje mašinskog parka i opreme, dalji razvoj kompanije Termometal od 2002. značio je proizvodnju proizvodnja rezervnih delova, komponenata i sklopova za potrebe istraživačkih i razvojnih centara automobilske industrije.

Kompanija je proširila svoj proizvodni program već u 2014. godini sa proizvodnjom specijalnih alata, proizvodnjom kalupa za livenje obojenih metala, od kojih je naglasak na kalupima za livenje aluminijuma.

Ove delatnosti su rezultirale kontinuiranim tehničko-tehnološkim razvojem i kontinuiranim proširivanjem proizvodnog spektra. Pošto proizvodni program zahteva visokokvalifikovanu radnu snagu, preduzeće redovno omogućava svojim zaposlenima usavršavanje.

Jedno od osnovnih načela preduzeća „Termometal“ d.o.o. Ada je negovanje dobrih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerima, kontinuirano prepoznavanje njihovih zahteva i potreba, praćenje istih i prilagođavanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa. Reč je o preduzeću koje je sposobno da se stalno usavršava i širi, kao i da povećava stepen složenosti svojih proizvoda i dimenzije obrade.

 

"Zahvaljujući učešću u RAS Programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija, nabavili smo mašinu, koja jača našu konkurentnost u uslovima tržišta današnjice. Program je odlična prilika za razvoj svakom preduzeću koje želi da drži korak sa svetom."

g. Mičiz Jožef, Generalni direktor Termometal d.o.o

 

GRUNDFOS

Detaljnije

Leoni

Detaljnije

SIEMENS

Detaljnije

Continental Grupa

Detaljnije