SRBIJA TREĆU GODINU ZAREDOM SVETSKI LIDER PO BROJU OTVORENIH RADNIH MESTA

Sep 25, 2019

Republika Srbija je, prema najnovijem izveštaju „IBM Global Location Trends 2019“, i treću godinu zaredom svetski lider po broju otvorenih radnih mesta kroz projekte stranih direktnih ulaganja (SDI) u 2018. godini, a posmatrano prema broju stanovnika.

Po kriterijumu broja kreiranih novih radnih mesta (bez obzira na veličinu populacije) kroz SDI čija realizacija je započela u 2018. godini Srbija je zauzela visoko 5. mesto među evropskim zemljama.

Prema navedenom izveštaju, Srbija zauzima prvu poziciju u svetu i po procentu učešća investicionih projekata orijentisanih ka izvozu (92,1%), kao i po broju kreiranih novih radnih mesta kroz SDI čija realizacija je započela u 2018. godini u sektoru elektro opreme.

Generalni trend u celom svetu kada je reč o SDI je pad broja projekata za 5%. S druge strane, ukupna investiciona aktivnost posmatrana kroz broj novih radnih mesta je opala za 10%, s tim što region Evrope u broju novokreiranih radnih mesta učestvuje sa 34% u ukupnom broju radnih mesta otvorenih u 2018. godini.

„IBM Global Business Services“ već nekoliko godina unazad analizira aktivnosti na polju ulaganja u celom svetu, i pojedinačno po zemljama, sa fokusom na kriterijum – broj novootvorenih radnih mesta. Najnoviji izveštaj će biti zvanično objavljen 25. septembra 2019. godine.