Вести

СРБИЈА ТРЕЋУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ СВЕТСКИ ЛИДЕР ПО БРОЈУ ОТВОРЕНИХ РАДНИХ МЕСТА

Sep 25, 2019

Република Србија је, према најновијем извештају „IBM Global Location Trends 2019“,  и трећу годину заредом светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте страних директних улагања (СДИ) у 2018. години, а посматрано према броју становника. 

По критеријуму броја креираних нових радних места (без обзира на величину популације) кроз СДИ чија реализација је започела у 2018. години Србија је заузела високо 5. место међу европским земљама. 

Према наведеном извештају, Србија заузима прву позицију у свету и по проценту учешћа инвестиционих пројеката оријентисаних ка извозу (92,1%), као и по броју креираних нових радних места кроз СДИ чија реализација је започела у 2018. години у сектору електро опреме. 

Генерални тренд у целом свету када је реч о СДИ је пад броја пројеката за 5%. С друге стране, укупна инвестициона активност посматрана кроз број нових радних места је опала за 10%, с тим што регион Европе у броју новокреираних радних места учествује са 34% у укупном броју радних места отворених у 2018. години. 

„IBM Global Business Services“ већ неколико година уназад анализира активности на пољу улагања у целом свету, и појединачно по земљама, са фокусом на критеријум – број новоотворених радних места. Најновији извештај ће бити званично објављен 25. септембра 2019. године.