dm ИНКУБАТОР

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ КОМПАНИЈАМА ДОБАВЉАЧИМА  „DM drogerie markt“ СЕЛЕКТОВАНИМ ОД СТРАНЕ ПРОЈЕКТА “DM ИНКУБАТОР“

 

Програм подршке компанијама добављачима  „dm drogerie markt“ финансиран је од стране Развојне агенција Србије, а реализује се као наставак  иницијативе „dm ИНКУБАТОР“ који је организован у партнерству компаније DM Drogerie-Markt са Развојном агенцијом Србије, USAID Пројектом за конкурентну привреду, Националним удружењем за развој органске производње Serbia Organica и Факултетом примењених уметности.

 

ПРОГРАМ ЈЕ НАМЕЊЕН КОМПАНИЈАМА/КОРИСНИЦИМА СЕЛЕКТОВАНИМ ОД СТРАНЕ ПРОЈЕКТА “DM ИНКУБАТОР“

 

Покренут је с циљем да унапреди перформансe добављача у складу са захтевима dm drogerie markt, односно подржи развој капацитета српских компанија за улазак у ланце снабдевања DM.

 

Програмом се суфинансирају следеће пројектне активности:

1) Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања 

2) Трошкови усаглашавања производа са захтевима за испуњавање права коришћења одређеног знака или заштите интелектуалне својине

3) Унапређење постојећих производа и технолошких процеса

4) Нови дизајн паковања и амбалаже

5) Проширење/допуна постојећих категорија или линија производа и развој новог производа

6) Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке 

7) Наступ на специјализованим сајмовима по препорука DM -а.

 

Сви одобрени корисници Програма ће, поред финансијске подршке, добити и по 50 сати бесплатне менторинг услуге.

Менторинг је свеобухватан процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак, а одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).

За све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: ras-dminkubator@ras.gov.rs.

 

 

Пратећа документација Програма: 

  1. Обавештење о реализацији Програма 
  2. Упутство dm
  3. Образац 1 - Пријава пројекта
  4. Образац 2 - Буџет и наратив буџета 
  5. Образац 3 - Изјава подносиоца пријаве 
  6. Образац 4 - Захтев за плаћање 
  7. Образац 5 - Завршни извештај
  8. Образац 6 - Контролна листа